exists exists

Afbeelding bestaat.

req=exists[,text|javascript|xml|{json[&id= *reqId*]}]

reqId unieke aanvraag-id

Retourneert één benoemde eigenschap catalogRecord.exists. De eigenschapswaarde wordt ingesteld op "1" als het opgegeven catalogusitem voorkomt in de afbeelding of de standaardcatalogus. Als dit niet het geval is, wordt het item ingesteld op "0". req=exists verzoeken tegen de /is/content context geeft aan of een opgegeven record al dan niet aanwezig is in de statische inhoudscatalogus.

Andere opdrachten in de tekenreeks request worden genegeerd. De HTTP-respons is cacheable met de TTL op basis van attribute::NonImgExpiration.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. Standaard is s7jsonResponse.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49