Configuratiebestanden configuration-files

De configuratie-instellingen voor het renderen van afbeeldingen worden opgeslagen in het dialoogvenster Platform Server configuratiebestand.

Het configuratiebestand van de platformserver bevindt zich op install_root/ImageServing/conf/PlatformServer.conf. Dit bestand is een JAVA-eigenschappenbestand. Er moet op worden toegezien dat de desbetreffende conventies worden nageleefd, anders moet Platform Server kan niet beginnen. Een dubbele backslash (\\) of een enkele slash (/) moet worden gebruikt in plaats van een eenvoudige backslash () in Windows-bestandspaden, omdat de backslash wordt gebruikt als escape-teken in dit type bestand. Het bestand bevat niet-gedocumenteerde eigenschappen die voor intern servergebruik zijn en niet mogen worden gewijzigd.

Zie de Referentie voor configuratie-instellingen voor een lijst met alle configuratie-instellingen voor het renderen van afbeeldingen.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49