Referentie voor configuratie-instellingen configuration-settings-reference

Alle Render-serverinstellingen bevinden zich in install_root/ImageServing/conf/PlatformServer.conf. De naam van de configuratievariabele wordt tussen haakjes weergegeven.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49