imageset imageset

Afbeeldingssetgegevens uit afbeeldingscatalogus. Retourneert de afbeeldingssetgegevens voor het item van de afbeeldingscatalogus dat is opgegeven in het URL-pad.

req=imageset[,text|javascript|{xml[, *coderen*]}|{json[&id= *reqId*]}]

coderen
UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1
requestId
Unieke aanvraag-id.

De inhoud van catalog::ImageSet wordt geretourneerd zonder verdere wijziging (behalve tekenreekslokalisatie, indien van toepassing), gevolgd door een single-line terminator (CR/LF). Als het URL-pad niet wordt omgezet in een geldig catalogusitem, bestaat het antwoord alleen uit een terminator met één regel.

Andere opdrachten in de tekenreeks request worden genegeerd. De HTTP-respons is cacheable met de TTL op basis van catalog::NonImgExpiration.

Verzoeken die JSONP reactieformaat steunen laten u de naam van de callback manager specificeren JS gebruikend de uitgebreide syntaxis van req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> is de naam van de manager JS die in de reactie JSONP aanwezig is. Alleen a-z, A-Z en 0-9 tekens zijn toegestaan. Optioneel. Standaard is s7jsonResponse.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49