Uitvoer output

vntc genereert tekstgegevens die naar stderr of het logbestand worden verzonden.

De gegevens worden als één bestand opgemaakt name=value eigenschap per tekstrecord. Tekenreekswaarden worden niet vermeld. Waarschuwing en foutberichten worden altijd verzonden naar stderr, zelfs als -log wordt opgegeven.

Bepaalde eigenschappen kunnen meerdere keren voorkomen in dezelfde uitvoer. Aan de naam van deze eigenschappen wordt een volgnummer, beginnend met 0, toegevoegd, gescheiden door een punt. Dergelijke eigenschappen worden hieronder aangeduid met een . *n* achtervoegsel achter de naam van de eigenschap.

De volgende eigenschappen worden gegenereerd:

bgc= ivaal, ivaal, ivaal
De RGB-achtergrondkleur van de kast. Alleen stijlen voor kabinetten.
defaultFileVersion= ivaal
De standaardversie van het uitvoerbestand. Ook het hoogste bestandsversienummer van deze versie van vntc kan genereren.
fout. n= string
Foutbericht. De aanwezigheid van foutberichten geeft doorgaans aan dat er geen uitvoerbestand(en) zijn gemaakt of dat deze niet geschikt zijn voor gebruik door het renderen van afbeeldingen.
bestand. n= string
Het volledig gekwalificeerde pad/de naam van alle uitvoerbestanden, inclusief vignetten, bestanden met de stijl van het kabinet, afbeeldingen met volledige resolutie en miniaturen. Er is één bestandskenmerk aanwezig voor elk gegenereerd bestand (behalve het logbestand).
glas= ivaal
ivaal 1 als de behuizing glazen deuren bevat, 0 in andere gevallen. Alleen stijlen voor kabinetten.
iccProfile= string

De naam van het ingesloten profiel iccProfile in het dialoogvenster sourceFile.

Leeg als sourceFile is geen kleurbeheer. Alleen vignetten.

info. n= string
Informatiebericht, zoals voortgangsinformatie.
sourceIsMaster= ivaal
ivaal is 1 als sourceFile is een master vignet, 0 als het eerder is verwerkt met vnUpdate of vntc. Alleen vignetten.
master= ivaal
ivaal is 0 als sourceFile is een kabinetstijl met JPEG-afbeeldingsgegevens (in dit geval wordt ook een waarschuwing weergegeven), in andere gevallen 1. Alleen kabinet en venster dat stijlbestanden bedekt.
maxMem= string
De maximale geheugenlimiet die van toepassing is op de uitvoering vntc proces. string is ofwel ivaal, ivalK, ivalM, ivalG, of 0 (uitgeschakeld). Wanneer K, M, en G verwijzen naar Kilobytes (1024 bytes), Megabytes (1048576 bytes) en gigabytes (1073741824 bytes).
maxScl= ivaal
Schaal van het laagste resolutie piramide niveau in het outputvignet. Alleen presenteren als -piramide wordt opgegeven.
numMaterials= ivaal
Het aantal materialen dat is opgeslagen in het dialoogvenster sourceFile. Alleen vignetten.
numPanels= ivaal
Het aantal paneelafbeeldingen in dit kabinetstijlbestand. Alleen stijlen voor kabinetten.
numViews= ivaal
Het aantal piramideniveaus in het uitvoervignet. Alleen aanwezig als -piramide is opgegeven. Alleen vignetten.
piramide= ivaal
0 als het bron- of doelvignet een piramidestructuur heeft. Alleen vignetten.
resolutie= val
Voor kabinetstijlen, de objectresolutie van het sourceFile. Voor vignetten, is dit de geadviseerde materiaalresolutie voor beste kwaliteit teruggeeft resultaten wanneer het teruggeven van het outputvignet. Pixels/inch (ppi).
resolution.min= val
De kleinste objectresolutie in het uitvoervignet. Alleen vignetten.
resolution.avg= val
De gemiddelde objectresolutie in het uitvoervignet. Alleen vignetten.
sourceFile= string
De volledig gekwalificeerde sourceFile pad.
sourceFileVersion= ivaal
De bestandsversie van sourceFile.
sourceSize= ivaal, ivaal
De pixelgrootte van het invoervignet, de standaardpaneelafbeelding in een kabinetsstijlbestand of de eerste dekkingsafbeelding van een vensterbedekkend stijlbestand.
style= string

Het type vensterbedekking (alleen voor vensterbedekkende stijlen):

  • 0=horizontale schaduw of zonwering
  • 1=verticale zonwering
  • 2=korte gordijnen met volledige breedte
  • 3=korte afvoer links/rechts
  • 4=volledig-breedte volledig-lengtegordijnen
  • 5=links/rechts, volledige-lengteschakelingen
  • 6=cafégordijn
  • 7=valentie
suffix= string
vnt indien sourceFile een vignet is, vnc indien sourceFile een kabinetstijl is, of vnw indien sourceFile is een vensterbedekkende stijl.
targetFileVersion= ivaal
De waarde die is opgegeven met -versionof de waarde van defaultFileVersion indien -version is niet opgegeven.
targetSizes= ivaal, ivaal*[, ivaal, ivaal]
Een door komma's gescheiden lijst met de pixelgrootten van alle weergaven in het uitvoervignet (de weergave met volledige resolutie voor piramidevignetten), van de standaardpaneelafbeelding in een kabinetsstijlbestand of van de eerste dekkingsafbeelding van een vensterbedekkingsstijlbestand.
texturable= ivaal
ivaal is 1 als de kabinetstijl tekentabel is, anders 0. Niet aanwezig voor vignetten en vensterbekledingsstijldossiers.
waarschuwing. n= string
Waarschuwingsbericht (bijvoorbeeld wanneer -imagemap wordt opgegeven, maar er worden geen kaartgegevens gevonden in het vignet).
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49