server.xml server-xml

Bevat instellingen voor platformservers.

Wanneer u dit XML-bestand wijzigt, moet u ervoor zorgen dat de geldige XML-syntaxis behouden blijft, anders moet u Platform Server kan niet starten.

Voor wijzigingen die van kracht worden, Platform Server moet na het bewerken van dit bestand opnieuw worden gestart.

In het volgende diagram ziet u welke instellingen in dit bestand kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg de desbetreffende secties eerder in dit document voor een beschrijving van deze instellingen. Merk op dat dit diagram geen volledige vertegenwoordiging van is server.xml.

<Server>
  <Service name="Catalina">
   <Connector port="TC::PsPort" />
   <Connector port="TC::SslPort"
    keystoreFile="TC::keystoreFile"
    keystoreType="TC::keystoreType"
    keystorePass="TC::keystorePass"
    scheme="https" secure="true" URIEncoding="UTF-8" />
   <Engine>
    <Valve directory="TC::directory"
      maxDays="TC::maxDays"
      prefix="TC::prefix"
      pattern="TC::pattern"
   </Engine>
  </Service>
</Server>
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49