ImageServerRegistry.xml imageserverregistry-xml

Bevat de configuratiemontages van de Server van het Beeld.

Wanneer u dit XML-bestand wijzigt, moet u ervoor zorgen dat geldige XML-syntaxis behouden blijft, anders start de Image Server mogelijk niet.

Start de afbeeldingsserver na het bewerken van dit bestand opnieuw om de wijzigingen door te voeren. Alleen de onderstaande elementwaarden worden ondersteund voor wijziging. Bewerk de overige inhoud van dit bestand alleen op advies van de technische ondersteuning van Dynamic Media.

NOTE
Wijzig de structuur van <imageserverregistry>, met inbegrip van de volgorde van de elementen. Wees voorzichtig als u dit bestand bewerkt, anders kan het zijn dat de Image Server niet kan worden gestart.

In het volgende voorbeeld wordt aangegeven welke elementen kunnen worden gewijzigd. Er zijn andere elementen die niet mogen worden gewijzigd. De volgorde van de onderstaande elementen weerspiegelt niet de volgorde waarin deze in het bestand aanwezig moeten zijn.

<imageserverregistry>
  <TcpPort> 27345 </TcpPort>
  <RootPath ./images </RootPath>
  <TempDirectory ./temp </TempDirectory>
  <Log> ./logs/ImageServer.log </Log>
  <TraceClient> 2 </TraceClient>
  <TraceStatsInterval> 600 </TraceStatsInterval>
  <PhysicalMemory> 20 </PhysicalMemory>
  <WorkerThreads> 0 </WorkerThreads>
  <SVGTcpPort> 27346 </SVGTcpPort>
  <MaxRenderRgnPixels> 16 </MaxRenderRgnPixels>
  <MaxSavePixels> 100 </MaxSavePixels>
  <MaxMessageSize> 16 </MaxMessageSize>
  <CacheServerUrl> http://localhost:8080/is/cache/secondary </CacheServerUrl>
  <NumberOfTextServers> 0 </NumberOfTextServers>
  <TextServerTcpPortRange> 27347-27380 </TextServerTcpPortRange>
  <SaveDirectory> ./ </SaveDirectory>
  <RemoteUrlDefaultExpiration> 36000 </RemoteUrlDefaultExpiration>
  <RemoteUrlTimeout> 60 </RemoteUrlTimeout>
  <MaxNonDsfSize> 4 </MaxNonDsfSize>
</imageserverregistry>

Notities section-7217f011f69f41e7af4f3983d7776d6f

Meerdere <RootPath> Er kunnen elementen aanwezig zijn (één voor elke map met brongegevensbestanden). De Server van het beeld zoekt de wortelwegen in de orde die wordt gespecificeerd om een bepaald brondossier te vinden.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49