Algemeen general

Algemene serverinstellingen

TC::PsPort - Hoofd-luisterpoort section-d31d3051aa994a76b60b70c3d9f7e89f

Hiermee wordt de hoofdpoort voor het luisteren opgegeven Platform Server. Deze poort wordt ook gebruikt voor toegang tot de documentatie en voorbeeldpagina's voor beeldbewerking, beeldweergave en Dynamic Media Viewers (indien geïnstalleerd).

IS::CacheServerUrl - URL van hoofdmap van service in cache plaatsen section-bcca227a1f91453b834db4ea050968e2

Specificeert de de wortelweg van HTTP om de Server van het Beeld toegang tot de caching dienst toe te staan. Moet worden ingesteld op http://localhost:TC::PsPort /is/cache/secondary, met het poortnummer dat overeenkomt TC::PsPort.

IS::RemoteUrlDefaultExpiration - Remote Image Source Default TTL section-e4c31228b459492cacd2f482d9575f71

De TTL voor caching beelden die door middel van HTTP van een verre bron worden verkregen gebruikend src={…} construct. Wordt alleen gebruikt wanneer de externe server geen header Expiration in de HTTP-respons bevat. Geheel getal in seconden.

IS::RemoteUrlTimeout - Remote Image Source Timeout section-437646c479cc4bea81dae42100a3c50a

De tijd de Server van het Beeld wacht op een verre server om het gevraagde beelddossier als HTTP te leveren alvorens een fout terug te keren. Geheel getal in seconden.

PS::allowDefaultCatalogRequests - Standaardcatalogusverzoeken inschakelen/uitschakelen section-484e442a115a49b4ac269d1718b351e1

Ingesteld op false om aanvragen zonder geldige catalogus-id in het pad te weigeren. Standaard is true. Wanneer ingesteld op falseEr wordt een fout geretourneerd voor aanvragen zonder catalogus-id.

NOTE
req=catalogprops is niet onderworpen aan deze instelling.

PS::saveToFile.saveTimeout - Time-out voor opslaan van bestand section-d22afd8ad86144b28684ed95a59db40e

Standaardtime-outwaarde voor req=saveToFile wanneer timeout=is niet opgegeven. msec. Er wordt een fout geretourneerd als de opslagbewerking niet binnen de opgegeven tijd wordt voltooid.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49