Catalogusbeheer catalog-management

Kenmerkbestanden van catalogi herkennen deze kenmerken voor catalogusbeheer.

CatalogFile
Namen van de bijbehorende afbeeldingsgegevensbestanden.
SvgCatalogFile
Namen van de bijbehorende SVG-gegevensbestanden.
StaticContentCatalogFile
Namen van de bijbehorende bestanden met statische inhoudsgegevens.
FontMapFile
Naam van het gekoppelde fontkaartbestand.
MacroFile
Naam van het bijbehorende macrodefinitiebestand.
IccProfileMapFile
Naam van het gekoppelde ICC-profielkaartbestand.
RuleSetFile
Naam van het bijbehorende bestand dat URL-voorprocessorregels definieert.
RootId
Catalogus-id.
RootPath
Hoofdpad voor niet-statische brongegevensbestanden (afbeeldingen, profielen, lettertypen).
StaticContentRootPath
Hoofdpad voor gegevensbestanden van statische inhoudsbronnen.
SavePath
Hoofdpad voor afbeeldingen die naar een bestand op de server zijn geschreven.
FullMatch
Overeenkomende optie voor catalogi.
DigimarcId
Digimarc-gebruikersgegevens.
PublishInfo
Annotatietekenreeks van catalogus.
CacheValidationPolicy
Beleid voor validatie van servercache.
UseLastModified
Schakel Laatst gewijzigde HTTP-antwoordheaders in.
SynthesizeFontStyles
Hiermee schakelt u synthetische vette/cursieve stijlen in.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49