SynthesizeFontStyles synthesizefontstyles

Gesynchroniseerde fontvariaties inschakelen. Bepaalt of de server een foutreactie moet genereren of een vette, cursieve of vette/cursieve lettertypestijl moet synthetiseren als een dergelijke stijl wordt aangevraagd maar niet in de lettertypekaart kan worden gevonden.

NOTE
Het synchroniseren van lettertypestijlen resulteert vaak in renderingen van lagere kwaliteit dan het gebruik van werkelijke lettertypen voor dergelijke stijlen.

Eigenschappen section-3205560a74774ebf9c916b07bd15aca6

Markering. Stel de waarde in op 0 om uit te schakelen en op 1 om synthetische lettertypestijlen in te schakelen.

Standaard section-71f94aa65e404d14b441674c040b59e3

Overgenomen van default::SynthesizeFontStyles indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-47a79659cc844272b6d5f36c946e12ac

Referentie lettertypetoewijzing

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49