Externe afbeeldingsbronnen foreign-image-sources

Image Serving ondersteunt toegang tot bronafbeeldingen op externe HTTP- en FTP-servers.

Een externe URL opgeven voor een src= of mask= bevel; U kunt gewoon de volledige ingesloten URL met accolades afbakenen:

…&src={ *foreignUrl*}&…

Volledige absolute URL's (als attribute::AllowDirectUrls is ingesteld) en URL's ten opzichte van attribute::RootUrl zijn toegestaan. Er treedt een fout op als een absolute URL is ingesloten en een kenmerk: AllowDirectUrls is 0 of als een relatieve URL is opgegeven en attribute::RootUrl is leeg.

Externe afbeeldingen worden door de server in het cachegeheugen opgeslagen volgens de headers die bij de HTTP-respons worden geleverd.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49