pathEmbed pathembed

Paden insluiten. Hiermee geeft u op of Photoshop-paden uit het bronafbeeldingsbestand van laag 0 moeten worden opgenomen in de reactieafbeelding.

pathEmbed=0|1

Eigenschappen section-26eb1c9e13574a0eae39f6d5b92c8995

Request-kenmerk. Wordt genegeerd als de bronafbeelding geen padgegevens bevat. De padgegevens worden net als de afbeeldingsgegevens geschaald en geroteerd. Alleen paden uit de bronafbeelding van layer=0 worden verwerkt; paden van andere laagafbeeldingen worden genegeerd.

Genegeerd als de indeling van de uitvoerafbeelding het insluiten van paden niet ondersteunt. Zie de beschrijving van fmt= voor een lijst met uitvoerafbeeldingsindelingen die paden insluiten ondersteunen.

Beperkingen section-697cddb79a1542bc8457d2f4f59eec69

Open Photoshop-paden (paden die geen gesloten lussen vormen) worden momenteel niet ondersteund voor insluiting in de reactieafbeelding.

Standaard section-62f113ad71c04517a2741d93319a2b5d

pathEmbed=0, voor het niet insluiten van paden in uitvoerafbeeldingen.

Zie ook section-9c20adb4147e45758ab109a543cc5862

fmt=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49