trimMargin trimmargin

Bijsnijdmarge instellen. Hiermee stelt u de snijmarge in die in het PDF-bestand is ingesteld.

trimMargin=[ *top*[, *left*= *top*[, *bottom*= *top*[, *right*= *left*]]]] in punten

Standaard worden de trimMargin wordt ingesteld op de volledige grootte van het document die wordt gedefinieerd door viewWidth en viewHeight. De left, bottom, en right waarden worden standaard ingesteld op de top waarde indien niet opgegeven.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49