Problemen oplossen troubleshooting

Deze sectie bevat oplossingen voor problemen die af en toe met het Serven van het Beeld zijn voorgekomen.

Algemeen

ImageServer houdt nu een installatielogboekbestand bij en een back-upmap met alle bestanden die tijdens een upgrade-installatie zijn gewijzigd. Dit bestand en deze map bevinden zich in de hoofdmap van de installatiemap van de ImageServing.

Wanneer het beginnen van de Server van het Beeld, stapelt het startmanuscript met het bericht "begin in afwachting" (LINUX slechts)

Dit kan wijzen op een probleem met de Beeldserver- Vergunning, zoals een ontbrekend vergunningsdossier of een verlopen tijdelijke vergunning. U moet een geldig licentiebestand vinden in /usr/local/scene7/licenses.

Afbeeldingsserver loopt vast of loopt vast en het logbestand van de afbeeldingsserver geeft aan dat er onvoldoende ruimte is of dat de bron tijdelijk niet beschikbaar is in het bestand IgcVirtualMemory.cpp"

De reden voor dit foutenbericht is dat de Server van het Beeld er niet in is geslaagd om de hoeveelheid geheugen toe te wijzen het aan gebruik werd gevormd.

  • Controleer de instelling Fysiek geheugen in ImageServerRegistry.xml. Het zou niet meer dan 50%, minder moeten zijn als andere geheugen-intensieve toepassingen op het zelfde systeem lopen. De standaardwaarde is 20%.
  • Zorg ervoor dat de ruilruimte op de Server minstens tweemaal de grootte van fysiek RAM is. Dit probleem kan worden veroorzaakt door instellingen voor weinig wisselruimte.

Werkelijke schijfruimte die wordt gebruikt door de cachemap overschrijdt *cache.maxSize*instellen inPlatformServer.conf

Dit duidt niet op een probleem. De overhead van het bestandssysteem is niet opgenomen in de Platform ServerCacheinstelling voor de schijf. Het totale door het systeem gerapporteerde bedrag kan aanzienlijk hoger zijn dan de instelling. Het wordt aanbevolen om tweemaal zoveel schijfruimte te reserveren als in *cache.maxSize*.

Gebroken afbeeldingen in de voorbeelden is-docs

Dit komt voor als de Server van het Beeld niet loopt. Dit gebeurt ook als het hoofdpad van de catalogus of het hoofdpad van de afbeelding is gewijzigd ten opzichte van de standaardinstelling van de installatie, maar de voorbeeldafbeeldingen en catalogi zijn niet naar de nieuwe locaties verplaatst. Controleer de waarde van de Weg van de Weg van de Wortel van de Server van het Beeld in configuratiedossiers. Verplaats zo nodig de demomap met de voorbeeldafbeeldingen naar de huidige hoofdmap van de afbeelding en verplaats deze sample*.* naar de huidige hoofdmap van de catalogus.

In de voorbeelden wordt ook aangenomen dat bepaalde instellingen in default.ini zijn standaard (verduistering of vergrendeling mag bijvoorbeeld niet worden ingeschakeld).

Te veel cachefouten na aanzienlijke uptime

Afhankelijk van het servergebruik, kunnen de prestaties worden verbeterd door Platform Server schijfcachegrootte als er schijfruimte beschikbaar is. U kunt instellingen wijzigen door configuratiebestanden handmatig te bewerken. Zie documentatie.

Logbestanden nemen te veel schijfruimte in beslag

De afbeeldingsserver en Platform Server elke dag een nieuw logbestand starten. Deze worden standaard in install_root/ImageServing/logs. De bestandsgrootte, het aantal bijgehouden logbestanden en de loginhoud kunnen worden geconfigureerd. Zie documentatie.

Als u antivirussoftware op de server hebt geïnstalleerd

U wordt aangeraden het scannen naar mappen met afbeeldingsservices uit te schakelen. Anders kan het scannen van mappen voor lezen/schrijven van grote volumes (zoals cache, afbeeldingen, lettertypen, profielen en catalogusmappen) problemen veroorzaken.

Digimarc veroorzaakt prestatieproblemen voor zoomafbeeldingen

Gebruik Digimarc niet voor afbeeldingen waarop is ingezoomd. De prestaties zijn niet acceptabel. Maak indien nodig een aparte catalogus voor afbeeldingen die u wilt gebruiken voor zoomen en schakel Digimarc uit voor deze catalogus.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49