Basisopmaak van tekens basic-character-formatting

Gebruik de volgende opdrachten voor elementaire tekenopmaak.

Opdracht
Beschrijving
Notities
\plain
Standaardtekenopmaak herstellen
textPs= alleen.
\f N
Lettertype.
\fonttbl index.
\fs N
Tekengrootte.
Halfpunten; de standaardwaarde is 24.
\cf N
Fontkleur.
Op 0 gebaseerde index in kleurentabel.
\b
Vette stijl.
\i
Cursieve stijl.
\sub
Subscript.
Hiermee verkleint u de tekengrootte.
\super
Superscript.
Hiermee verkleint u de tekengrootte.
\ul
Onderstrepen.

De Beeldserver herkent ook de volgende RTF-onderstrepende opdrachten:

  • \uld
  • \uldash
  • \uldashd
  • \uldashdd
  • \uldb
  • \ulth
  • \ulw
  • \ulwave

Deze worden momenteel als standaard geïmplementeerd \ul onderstrepen. Alle andere onderstrepende RTF-opdrachten worden genegeerd.

\ulnone
onderstrepen uitschakelen
\ul0
onderstrepen uitschakelen
\caps
hoofdletter
textPs= alleen.
\scaps
kleine letters ("kleinkapitalen")
textPs= alleen.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49