req req

Type aanvraag. Hier geeft u het type aanvraag op.

req={catalogprops|exists|imageprops|imageset|img|loadcache|map|mask|mbrSet|message|props|resolve|saveToFile|set|targets|tmb|userdata|validate|xlate|xmp}[, *opties*]

Tenzij anders vermeld in de gedetailleerde beschrijvingen, keert de server terug text reacties met het MIME-type text/plain. Bij veel aanvraagtypen kunt u een type reactie opgeven, zoals text Dit is doorgaans de standaardinstelling. javascript, xml, of json. De bijbehorende MIME-typen voor reacties zijn text/plain, text/javascript, text/xml, en text/javascript, respectievelijk.

Tenzij anders vermeld, formatteren de reacties de reactie als reeks name=value paren.

Zie Eigenschappen.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49