Reëel nummer real-number

Gegevenstype Reëel getal.

Waarde van ondertekend zwevend punt (bijvoorbeeld 0, 12,5, 245, -2,34e4). 0 of negatieve waarden kunnen een speciale betekenis hebben.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49