Lagen opgeven specifying-layers

In de URL of catalogus::Modifier bevelopeenvolging, begint een opeenvolging van de laagdefinitie met laag= bevel en eindigt met een andere layer= bevel, een effect= bevel, of het eind van URL.

Alle opdrachten in de reeks laagdefinities zijn gekoppeld aan de laag.

De layer= geeft een laagnummer op. Dit moet een geheel getal van 0 of meer zijn. Alle opdrachten in laagdefinitiereeksen met hetzelfde laagnummer worden op dezelfde laag toegepast. Als dezelfde opdracht meerdere keren wordt uitgevoerd, heeft de laatste instantie voorrang.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49