Tekstreeks text-string

Gegevenstype van tekstreeks.

Tekenreeksscheidingstekens zijn optioneel, tenzij de tekenreeks een <CR>, <LF>, of <TAB> tekens. Enkelvoudige of dubbele aanhalingstekens kunnen als scheidingstekens worden gebruikt. Wanneer aanhalingstekens worden gebruikt, moet een dergelijk aanhalingsteken dat is ingesloten in de tekenreeks, worden gewist door twee opeenvolgende aanhalingstekens te gebruiken (bijvoorbeeld Special van deze maand).

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49