ThumbVertAlign thumbvertalign

Verticale uitlijning voor miniaturen. Geeft de verticale uitlijning op van de miniatuurafbeelding in de rechthoek van de antwoordafbeelding die wordt opgegeven door wid= en hei= of door kenmerk::DefaultThumbPix.

Wordt alleen gebruikt voor miniatuuraanvragen ( req=tmb).

Eigenschappen section-f02c23248e87419caf3d95add51aea1e

Enum. Toegestane waarden zijn 1, 2 en 3 voor respectievelijk boven-, midden- en onderuitlijning.

Standaard section-30caa4e772254419ad7a3a89d440666c

Overgenomen van default::ThumbHorizAlign indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-c4cd5209d994498eb56a78fcd5bbdfa4

catalogus::ThumbType , kenmerk::DefaultThumbPix, wid=, hei=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49