addressfilter addressfilter

Adresfilterelement. Optioneel in <rule> en <pathrule> elementen.

Overschrijvingen attribute::ClientAddressFilter wanneer de regel wordt toegepast.

Attributen section-31e9ad29e9934933ac154bccbc729172

Geen.

Gegevens section-c762bdfe425140d689ea5abf25e9a48a

Lijst met door komma's gescheiden IP-adressen. Elk individueel adres kan een facultatief netmasker achtervoegsel omvatten om specificatie van IP adreswaaiers toe te staan. Zie attribute::ClientAddressFilter voor meer informatie.

Beschrijving section-d561b2485e004ef8a2085997d0f4bca6

De toegang tot deze beeldcatalogus kan tot één of meerdere specifieke cliëntIP adressen worden beperkt door hen in te specificeren <addressfilter> element. Een fout "verzoek geweigerd"wordt teruggekeerd aan de cliënt als het cliëntIP adres niet wordt aangepast.

Toegang is niet beperkt als <addressfilter> is leeg of niet opgegeven.

Als de <expression> in de <rule> element ontbreekt of leeg is, het <addressfilter> wordt toegepast op alle aanvragen.

Zie ook section-6f51ec2218d9450bb7642f9fdad1988a

kenmerk::ClientAddressFilter

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49