ClientAddressFilter clientaddressfilter

IP van de cliënt adresfilter. Staat specificatie van één of meerdere IP adressen of adreswaaiers toe.

Wanneer gespecificeerd, worden de verzoeken aan deze beeldcatalogus die van een cliënt bij een niet vermeld IP adres voortkomen verworpen.

Eigenschappen section-d785265988324af68835410c9ba54147

Lijst met door komma's gescheiden IP-adressen met optionele netmaskers (CIDR-notatie wordt gebruikt):

*ipAddress* [/ netmask]* [,ipAddress[/netmask]]

ipAddress
IP-adres in ddd.ddd.ddd.ddd gebruiken.
netmasker
Netmasker (0...32).

Dit kenmerk wordt genegeerd wanneer een preprocessing-regel met een <addressfilter> element wordt toegepast.

Standaard section-de26e8c9225745e985e4beac1f03f4f6

Overgenomen van default::AddressFilter indien niet gedefinieerd of leeg.

Voorbeelden section-a955314d2b6a4213a16c12a8b18d8627

Geen toegangsbeperkingen: 0.0.0.0/0

Toegang verlenen tot alle adressen vanaf 192: 192.0.0.0/8

Toegang verlenen tot de 512 hosts met adressen tussen 192.168.12.0 en 192.168.13.255: 192.168.12.0/23

Toegang verlenen tot één IP-adres: 192.168.2.117 of 192.168.2.117/32

Zie ook section-4ea89a7d82e14a4a800487d2d8801465

addressfilter

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49