pathEmbed pathembed

Paden insluiten. Hiermee geeft u aan of Photoshop-paden die zijn ingesloten in het vignet, moeten worden opgenomen in de reactieafbeelding.

pathEmbed=0|1

Eigenschappen section-be50b6d1ebd14a9c93f80ac338b44bfc

Request-kenmerk. Wordt genegeerd als het vignet geen padgegevens bevat. De padgegevens worden geschaald naar wid= en/of hei= indien nodig.

Genegeerd als de indeling van de uitvoerafbeelding het insluiten van paden niet ondersteunt. Zie de beschrijving van fmt= voor een lijst met uitvoerafbeeldingsindelingen die paden insluiten ondersteunen.

Standaard section-3be88ed9053b48919ff33af9418078cc

pathEmbed=0, voor het niet insluiten van paden in uitvoerafbeeldingen.

Zie ook section-4e6151658c384b6f9d0446f55dde7b7f

fmt=, wid=, hei=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49