Algemene gegevenstypen common-data-types

Cataloguskenmerken en -velden kunnen gegevens van een van de volgende typen bevatten.

Kleur

Kleurwaarde. Hexadecimale, verpakte RGB-waarde, optioneel voorafgegaan door 0x. De waarde RGB bijvoorbeeld 128,255,0 kan worden opgegeven als 0x80ff00 of 80ff00.

Markering

0=false, 1=true, elke andere waarde betekent onbekend of niet opgegeven.

Enum

0 Hiermee wordt een onbekende of niet-opgegeven waarde aangegeven, gelijk aan een leeg veld. Geldig enum waarden zijn opeenvolgende gehele getallen, te beginnen met 1.

Geheel getal

Waarde van geheel getal met teken (bijvoorbeeld 0, -12, 34). 0 of negatieve waarden kunnen een speciale betekenis hebben.

Reƫel nummer

Waarde van ondertekend zwevend punt (bijvoorbeeld 0, 12.5, 245 , -2.34e4). 0 of negatieve waarden kunnen een speciale betekenis hebben.

Tekstreeks

Tekenreeksscheidingstekens zijn optioneel, tenzij de tekenreeks een <CR>, <LF>, of <TAB> tekens. Enkelvoudige en dubbele aanhalingstekens kunnen als scheidingstekens worden gebruikt. Wanneer aanhalingstekens worden gebruikt, moet een dergelijk aanhalingsteken dat in de tekenreeks is ingesloten, worden ontsnapt door twee opeenvolgende aanhalingstekens te gebruiken (bijvoorbeeld ' This month''s Special").

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49