MaxPix maxpix

Limiet voor afbeeldingsgrootte beantwoorden. Maximale breedte en hoogte van reactieafbeelding die aan de client kunnen worden geretourneerd.

De server retourneert een fout als een aanvraag een antwoordafbeelding zou veroorzaken waarvan de breedte of hoogte groter is dan attribute::MaxPix.

Eigenschappen section-b175425b9e9f48e0b1a71640f6a9e936

Twee gehele getallen, groter dan 0, gescheiden door een komma. Breedte en hoogte in pixels. Mag ook worden ingesteld op 0,0 om het even welke grootte van het antwoordbeeld zonder beperkingen toe te staan.

Standaard section-1003537434da432fb2af100ecdbf9d72

Overgenomen van default::MaxPix indien niet gedefinieerd of leeg.

Zie ook section-7385697a1b86482bba19db894f7af95b

wid= , hei=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49