Verwijzing naar vignet met hyperlinks vignette-map-reference

Als een vignetkaart voor een materiaalcatalogus wordt vereist, moet het relatieve of absolute pad van het bestand met vignettoewijzing worden opgegeven in het kenmerk:VignetteMapFile.

Items in het vignetkaartbestand van een specifieke materiaalcatalogus overschrijven de items in het vignetkaartbestand van de standaardcatalogus.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49