Substitutievariabelen substitution-variables

Vervangende variabele wordt gebruikt om waarden van het verzoekURL naar FXG malplaatjes over te brengen die op de server worden opgeslagen.

$ *var*= *value*

var
Naam variabele.
value
Waarde waarop de variabele moet worden ingesteld (tekenreeks).
  • Variabelendefinities en -verwijzingen kunnen voorkomen in het querygedeelte van de aanvraag-URL.
  • Variabelen worden gedefinieerd als hierboven, vergelijkbaar met andere IS-opdrachten; de regelafstand '$' geeft de opdracht aan als een variabele definitie.
  • De variabelenaam *var* is hoofdlettergevoelig en kan bestaan uit elke combinatie van letters, cijfers, '-' en '_'.
  • Belangrijke waarde moet URL-gecodeerd zijn met één controle voor veilige HTTP-verzending.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49