Gebruik usage

In dit onderwerp wordt de syntaxis voor vntc-gebruik beschreven.

vntc [ *options*] *sourceFile* [ *destFile*]

sourceFile Dit is het pad en de naam van het bestand dat moet worden verwerkt. Dit kan een pad zijn dat relatief is ten opzichte van de huidige werkmap of een absoluut pad. Dit moet een geldig vignet-, kabinetstijl- of vensterbekledingsstijlbestand zijn en een van de volgende achtervoegsels hebben:

  • .vnt
  • .vnc
  • .vnw

Vereist.

destFile Dit is het pad en de naam voor het uitvoervignetbestand. Indien niet opgegeven, wordt het uitvoerbestand in de map geplaatst die is opgegeven met -destpath. In dit scenario wordt de bestandsnaam automatisch gegenereerd op basis van de naam van het invoerbestand en een achtervoegsel voor de grootte, gescheiden met de tekenreeks die met -separator. Voor vignetten is het grootteachtervoegsel de pixelbreedte van het uitvoervignet met één resolutie, de breedte van de eerste weergave van een uitvoervignet met meerdere resoluties, of '0' als er een piramidevignet is. Voor kabinetsstijlbestanden wordt de uitvoerresolutie gebruikt als achtervoegsel van het bestand. destFile wordt genegeerd wanneer -info wordt opgegeven.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49