Bestanden met regelsets rule-set-files

Bestanden met regelsets zijn tekstbestanden met XML-indeling en moeten voldoen aan de toepasselijke standaarden en conventies.

RuleSet.xsd wordt geïnstalleerd in de standaardcatalogusmap en moet worden gebruikt om bestanden met regelsets te valideren voordat deze naar de Image Serving worden verzonden. Strikte parsering wordt toegepast en regelsetbestanden die niet voldoen aan RuleSet.xsd niet laden.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49