batchjobsubmit batchjobsubmit

Nieuwe batchtaak verzenden.

Deze parameter:

jobdata
XML-fragment met volledige taakgegevens.

Retourneert:

Status van het werk
Of indiening is geslaagd of mislukt; als dit lukt, moet de taak-id de XML-indeling hebben.

Voorbeeld section-3886e8352e26419c97b24df21ca7f6fd

http://scene7.adobe.com:8080/is/agm/AcmeCorp?req=batchjobsubmit&jobdata=<URLEncodedXMLFileContents>

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49