Fontverwerking font-handling

Alle lettertypen waarnaar in de RTF-tekenreeks wordt verwezen, moeten beschikbaar zijn in het bestand met lettertypetoewijzing van de standaardcatalogus of de huidige afbeeldingscatalogus. Zoniet, dan wordt een fout geretourneerd.

De beste kwaliteit voor cursieve en vetgedrukte tekst wordt bereikt door de desbetreffende lettertypebestanden te registreren. Als deze optie niet beschikbaar is, kan de server vette en/of cursieve lettertypen samenstellen op basis van het standaardgezicht. (Zie kenmerk:SynthesizeFontStyles.

Het lettertype dat is opgegeven met attribute::DefaultFont wordt gebruikt wanneer geen expliciet in de RTF-tekenreeks wordt opgegeven.

Image Serving ondersteunt TrueType-, OpenType®- en Adobe Type 1-lettertypen (alleen Windows).

Zie ook section-6cb8a802aa044836bbe449d559093f3a

Referentie lettertypetoewijzing, kenmerk:SynthesizeFontStyles, attribute::DefaultFont

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49