Reacties mediaset media-set-responses

De instellingen in deze sectie zijn van toepassing op mediasetreacties die worden verkregen door de req=set modifier.

PS::fvctx.useCatalogRecordValidation - Caching Policy section-9accb087d16548a988993bb30395a6f6

This property controls the caching policy when determine whether a set response retrieve from a cache must be regenerated. Als de eigenschap is uitgeschakeld, wordt het tijdstempel van de catalog.ini bestand wordt gebruikt voor validatie. Als eigenschap is ingeschakeld, wordt de meest recente catalog::LastModified tijdstempel uit alle records waarnaar wordt verwezen, wordt gebruikt voor validatie.

PS::fvctx.nestingLimit - Nestlimiet section-280210341f1647fea02590e7069934d2

De maximale nestdiepte van een req=set reactie. Als deze diepte wordt overschreden, wordt een fout geretourneerd.

PS::fvctx.brochureLimit - Brochure Limit section-fe36e47db49244cea7f07e9dd3639440

Het maximumaantal e-catalogusbrochures in de req=set reactie die alle bijbehorende metagegevens bevat. Als deze limiet is overschreden, worden eventuele persoonlijke kaarten en gebruikersgegevens die aan het brochure-item zijn gekoppeld, onderdrukt.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49