Het samengestelde canvas

Lagen worden samengesteld in de volgorde die is opgegeven met de opdracht layer=, waarbij hoger genummerde lagen lager genummerde lagen verbergen.

Laag 0 vormt de achtergrondlaag, die altijd wordt vereist en die de grootte van het samengestelde beeld bepaalt. Alle laagtypen zijn toegestaan voor laag 0. De grootte van laag 0 moet worden gedefinieerd, waarbij expliciet size= of impliciet wordt gebruikt, op basis van de afbeelding of tekst van de inhoud. Gebieden van andere lagen die buiten het gebied van laag 0 vallen, worden niet opgenomen in de uitvoerafbeelding.

OPMERKING

Nadat alle lagen zijn afgevlakt, wordt het samengestelde beeld omgezet in het definitieve reactiebeeld, zoals gespecificeerd met meningsbevelen en attributen.

Op deze pagina