textPath

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Tekstpad. Geeft het pad aan dat moet worden gebruikt als basislijn voor de tekst die bij textPs= wordt geleverd.

textPath= pathDefinition

pathDefinition

Padgegevens.

Zie clipPath= voor aanvullende informatie, met inbegrip van een beschrijving van pathDefinition.

OPMERKING

Verschil van clipPath=tekstpaden worden niet automatisch gesloten wanneer 'z' of 'Z' niet is opgegeven aan het einde van een subpad.

pathDefinition kunnen meerdere subpaden bevatten. Tekst wordt op de subpaden weergegeven in de opgegeven volgorde.

De RTF-opdrachten \ql, \qc, \qr, \li, en \ri kan worden gebruikt om de weergegeven tekst langs het pad te plaatsen.

Eigenschappen

Kenmerk tekstlaag ( textPs= alleen). Genegeerd door andere lagen. Van toepassing op layer=0 indien gespecificeerd voor layer=comp. Genegeerd als textPs= aanwezig zijn.

Er wordt een fout geretourneerd als een laag beide textPath= en textFlowPath=.

Standaard

Geen, voor standaardtekstrendering.

Zie ook

textPs= , clipPath=, textFlowPath=, Tekstlagen

Op deze pagina