Ändra administratörs-URL på Adobe Commerce i molninfrastruktur

Som standard är Commerce Admin URL är inställd på <domain _name="">/admin. I den här artikeln visas hur du ändrar URL-adressen.

Metod 1: Ändra med Admin

Läs stegen: Använda en anpassad administratörs-URL > Ändra från administratör i vår användarhandbok.

Metod 2: Lägg till miljövariabel ADMIN_URL

Integreringsmiljö

Från Cloud Consolelägger du till en ny variabel med:

Namn: ADMIN_URL Värde: ny Admin-URL

När mellanlagring och produktion inte är tillgängliga i molnkonsolen

Skicka en supportanmälan begär att få lägga till variabeln ADMIN_URL för mellanlagrings- eller produktionsmiljön.

Om du kan nå Förproduktion och Förproduktion från molnkonsolen lägger du till miljövariabeln enligt beskrivningen i Integreringsmiljö ovan.

Lägga till variabler med Cloud CLI

Du kan lägga till variabeln ADMIN_URL med följande Cloud CLI-kommando (för huvudversionen):

magento-cloud variable:update ADMIN_URL --value newAdmin_A8v10 -e master --inheritable false

Detaljerade instruktioner finns i Ändra Admin-URL i avsnittet Administratörsvariabler i Commerce om Cloud Infrastructure Guide.

Tänk på att om du använder molnbaserad CLI för att ändra variabeln ADMIN_URL utlöses en omdistribution av miljön. Variabler är ärvbara som standard. Om du vill förhindra arv använder du kommandoalternativen för CLI i molnet för att ange att du inte vill att variabelvärdet ska ärvas av underordnade miljöer. Se Synlighet i Variabelnivåer i Commerce om Cloud Infrastructure Guide.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a