Administratörsvariabler

Användare som har administratörsbehörighet för Adobe Commerce i molninfrastrukturprojekt kan använda följande projektmiljövariabler för att åsidosätta konfigurationsinställningarna för administratörskontot för att få åtkomst till administratörsgränssnittet.

Administratörsreferenser

Du kan åsidosätta administratörens inloggningsuppgifter under Commerce-installation med ADMIN-variablerna i följande tabell.

Om du vill ändra värdena efter installationen ansluter du till miljön med SSH och använder Adobe Commerce CLI admin:user kommando för att skapa eller redigera administratörens användaruppgifter.

Variabel
Standard
Beskrivning
ADMIN_USERNAME
Licensägarens e-postadress
Ett användarnamn för den administrativa användaren med möjlighet att skapa andra användare, inklusive administrativa användare.
ADMIN_EMAIL
E-postadress till administratören. Den här adressen används för att skicka meddelanden om återställning av lösenord.
ADMIN_PASSWORD
Lösenord för den administrativa användaren. När projektet skapas skapas ett slumpmässigt lösenord och ett e-postmeddelande skickas till licensägaren. När projektet skapades bör licensägaren redan ha ändrat lösenordet. Kontakta licensägaren för det uppdaterade lösenordet.
ADMIN_LOCALE
en_US
Det standardspråk som används av administratören.

Admin-URL

Använd följande miljövariabel för att skydda åtkomsten till ditt administratörsgränssnitt. Om det här värdet anges åsidosätts standardwebbadressen under installationen.

ADMIN_URL- Den relativa URL-adressen för åtkomst till Admin-gränssnittet. Standardwebbadressen är /admin. Av säkerhetsskäl rekommenderar Adobe att du ändrar standardvärdet till en unik, anpassad Admin-URL som inte är enkel att gissa sig till.

Ändra Admin-URL

Adobe rekommenderar att du ändrar miljönivåvariabeln för Admin URL efter installationen. Konfigurera den här inställningen av säkerhetsskäl innan den förgrenas från klonade master miljö. Alla förgreningar som har skapats från master gren ärver miljönivåvariablerna och deras värden.

Använd magento-cloud variable:update för att uppdatera variabelvärdet. (Med variable:set -kommandot har tagits bort och är inte tillgängligt.) I följande exempel uppdateras ADMIN_URL till newAdmin_A8v10:

magento-cloud variable:update ADMIN_URL --value newAdmin_A8v10 -e master
NOTE
The ADMIN_URL värdet accepterar bokstäver (a-z eller A-Z), siffror (0-9) och understreck (_) för en anpassad administratörssökväg. Blanksteg och andra tecken är not accepterad.

Om du vill ändra URL:en använder duCloud Console:

 1. Logga in på Cloud Console.

 2. Välj ett projekt i Alla projekt lista.

 3. I projektöversikten markerar du miljön och klickar på konfigurationsikonen.

  Projektkonfiguration {width="36"}

 4. Välj Variabel -fliken.

 5. Klicka Skapa variabel.

 6. Ange följande:

  • Variabelnamn = ADMIN_URL
  • value = Ny URL. Ange till exempel Admin URL till magento_A8v10.

  Som standard Available during runtime och Make inheritable är markerade.

 7. Klicka Skapa variabel och vänta tills distributionen är klar. Den här knappen visas bara när de obligatoriska fälten innehåller värden.

recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26