Commerce on Cloud Infrastructure

Adobe Commerce i molninfrastruktur är en automatiserad värdplattform med en självbetjäning bygga, driftsätta och hantera Commerce i en molnbaserad miljö. Adobe Commerce i molninfrastrukturen har ytterligare funktioner som skiljer den från de lokala Adobe Commerce- och Magento Open Source-plattformarna:

  • En förprovisionerad infrastruktur som omfattar PHP, MySQL (MariaDB), Redis, RabbitMQoch de sökmotortekniker som stöds.
  • Git-baserat arbetsflöde med automatisk generering och driftsättning för effektiv snabb utveckling och kontinuerlig driftsättning varje gång du gör kodändringar i en Platform as a Service-miljö (PaaS).
  • Konfigurationsfiler för mycket anpassningsbar miljö och verktyg för hantering och driftsättning via kommandoradsgränssnittet (CLI).
  • Amazon Web Services (AWS) som erbjuder en skalbar och säker miljö för onlineförsäljning och webbutik.

Fördelar med molnet

Visa Teknikstack i detalj eller läs mer om specifika funktioner och produkter som stöds i Molnarkitektur för Commerce.

recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Adobe Commerce-dokumentation

Handboken för Commerce on cloud Infrastructure förutsätter att du har en viss arbetskunskap och förståelse för Adobe Commerce-programmet. Du kan se Commerce Utvecklar- och användarhandböcker nedan:

recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26