Felsökning av delad åtkomst

Jag kan inte se fliken Shared Access på min Commerce-kontosida (kontoägare)

Problem: Du vill ge delad åtkomst till din betrodda kollega, men du kan inte hitta fliken Shared Access på Commerce-kontosidan.

Möjlig orsak: Behörigheter som krävs för att bevilja delad åtkomst har inte kopplats till ditt Commerce-konto.

Lösning: Om du är kontoägare (primär kontoinnehavare) kontaktar du ditt Adobe-kontoteam eller skapar en supportanmälan. Ange ditt namn och den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

NOTE
Det är möjligt även för en annan ägare än kontoägaren att ha fliken Shared Access på sitt konto. Det är dock bara kontoägaren (primär kontoinnehavare) som har behörighet att ge delad åtkomst till andra användare. Mer information om delad åtkomst finns i DELAD ÅTKOMST: BEHÖRIGHET FÖR ANDRA ANVÄNDARE ATT FÅ ÅTKOMST TILL DITT KONTO i användarhandboken för Adobe Commerce Help Center.

Jag har använt delad åtkomst men kan inte få åtkomst till en viss resurs

Problem: Jag har växlat till kontot för delad åtkomst men kan inte komma åt Support tab (till exempel).

Möjlig orsak: Supportberättigandena har upphört att gälla eller så har du inte beviljats delad åtkomst till supporten.

Lösning:

  1. Växla tillbaka till My Account.
  2. Klicka sedan på fliken Shared with me.
  3. Klicka på kontot Shared Access som du har problem med och kontrollera vilka resurser du har fått åtkomst till.
  4. Om den specifika resursen saknas kan du kontakta kontoägaren (primär kontoinnehavare).

Om du fortfarande har problem kontaktar du kontoteamet på Adobe eller skickar ett e-postmeddelande till grp-Magento-HelpCenterLoginIssues@adobe.com. Ange ditt namn och den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Jag använde delad åtkomst och klickade på Support, men när jag öppnade en ny biljett visas inte listrutan Organization

Problem: Jag har växlat till kontot för delad åtkomst men kan inte komma åt Support tab (till exempel).

Möjlig orsak: Du har bara beviljats delad åtkomst till en handlare i ditt konto.

Lösning:

  1. Växla tillbaka till My Account.
  2. Om den bara visar en Shared Name är det den standardorganisation som dina biljetter kommer att öppnas under.

Om du fortfarande har problem kontaktar du ditt Adobe-kontoteam eller skickar ett e-postmeddelande till grp-Magento-HelpCenterLoginIssues@adobe.com. Ange ditt namn och den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Jag använde delad åtkomst men ser fortfarande mina biljetter istället för de delade

Problem: Jag kommer åt Help Center via delad åtkomst men ser fortfarande bara biljetterna som tillhör mitt eget konto (organisation). På Commerce-kontosidan visas att jag använder kontot för den organisation som har gett mig delad åtkomst, men organisationsbiljetterna visas fortfarande inte.

Möjlig orsak: Webbläsaren använder det cachelagrade innehållet från Help Center.

Lösning: Rensa webbläsarcachen och öppna hjälpcentret igen (kontrollera att du har växlat till delad åtkomst på din Commerce-kontosida).

Relaterad läsning

Formulär för anmälan av biljett: handlaren visas inte i listrutan Organisation i vår kunskapsbas för support.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a