Användarhandbok för Adobe Commerce Help Center

Läs om hur du skickar en supportanmälan till Adobe Commerce Help Center och ge delad åtkomst till Magento-konton.

NOTE
Kunskapsbasen i Adobe Commerce Help Center har migrerats till Adobe Experience League-portalen. När du skapar en supportanmälan kommer du att få förslag på relaterade artiklar i kunskapsbasen tillsammans med annan relevant Adobe Commerce-dokumentation från Adobe Experience League.

Huvuduppdatering: 14 oktober 2022

VAD ÄR ADOBE COMMERCE HELP CENTER?

STÖDTICKAR

DELAD ÅTKOMST: BEVILJA ÅTKOMST TILL DITT KONTO FÖR ANDRA ANVÄNDARE

FAKTURERINGSFRÅGOR FÖR ADOBE COMMERCE

MAGENTO U ÄR NU EN DEL AV ADOBE DIGITALA LÄRNINGSTJÄNSTER

VAD ÄR ADOBE COMMERCE HELP CENTER? what-is

The Adobe Commerce Help Center är en supportportal för Adobe Commerce, där man kan skicka in och hantera supportärenden. Här kan du även läsa felsökningsartiklar.

STÖDTICKAR support-tickets

Med Adobe Commerce Ticketing System kan du arbeta med supportärenden för att åtgärda just de problem du upplever när du arbetar med Adobe Commerce - för alla Adobe Commerce-produkter.

LOGGA IN PÅ HJÄLP CENTER login

Med inloggning kan du skicka, uppdatera och besvara frågor från agenter på supportärenden.

Så här loggar du in på Adobe Commerce Help Center:

 1. Gå till hjälpcentret på https://support.magento.com.
 2. Klicka Logga in längst upp till höger.

Logga in med autentiseringsuppgifterna för ditt Magento-konto. Mer information finns i Ditt Magento-konto i vår användarhandbok.

Skicka en supportanmälan submit-ticket

När du har loggat in kan du skicka in en supportanmälan via hjälpcentrets startsida, din kontosida för Magento och din kontosida för Magento Cloud.

Startsida för Help Center submit-ticket-help-center-start-page

Så här skickar du en ny supportanmälan på startsidan i Adobe Commerce Help Center:

 1. Gå till Adobe Commerce Help Center.

 2. Klicka Skicka en biljett längst upp till höger.

  skicka-en-biljett {width="800"}

 3. Fyll i fälten.

 4. Klicka Skicka.

Du måste ha ett konto på både https://account.adobe.com och https://account.magento.com och logga sedan in på Help Center med ditt Adobe Commerce-konto för att skicka in en supportanmälan. Tills du är inloggad den Skicka en biljett knappen visas inte.

NOTE
Om du redan har ett konto på https://account.magento.com, men inte kan logga in, kanske du inte har registrerat dig för ett konto på https://account.adobe.com, vilket krävs från och med augusti 2022.
Så här löser du det:
 1. Skapa ett konto på https://account.adobe.com med samma e-postadress på ditt MAG-ID.
 2. Gå till https://account.magento.com om du vill länka din Adobe ID till ditt MAG-ID.

Magento-kontosida submit-ticket-magento-account-page

Så här skickar du en ny supportanmälan på din kontosida i Magento:

 1. Logga in på ditt Magento-konto. Se detaljerade anvisningar i vår användarhandbok.

 2. Klicka på Support -fliken.

  magento_account_support_tab {width="800"}

 3. Startsidan för Help Center visas.

 4. Klicka Skicka en biljett längst upp till höger.

 5. Fyll i fälten.

 6. Klicka Skicka.

Cloud Console submit-ticket-magento-cloud-account-page

Så här skickar du en ny supportanmälan via molnkonsolen:

 1. Logga in på Cloud Console.
 2. Välj Support i användarmenyn.
 3. The My Tickets sidan läses in.
 4. Klicka Submit a ticket längst upp till höger.
 5. Fyll i fälten.
 6. Klicka Skicka.
 7. Klicka på Submit.

Information i din supportanmälan info-in-support-ticket

Fälten, markerade med en röd asterisk ( * ), är obligatoriska och måste fyllas i. Om du lämnar något av dessa fält tomt kan du inte skicka in din biljett.

Se Biljettfält nedan för mer detaljerad information.

Problem

Du kommer åt Adobe Commerce Help Center och vill skicka in en supportförfrågan, men Skicka en biljett -länken visas inte på hjälpcentrets startsida.

Orsak

Orsaken kan vara något av följande:

 • Du har inte loggat in på Help Center.
 • Om du använder delad åtkomst för första gången har du inte utfört de steg som krävs för att säkerställa att Adobe Commerce Help Center har konfigurerats korrekt via SSO-anropet från Magento.com.
 • Ditt konto har inte rätt till Adobe Commerce support (du är till exempel inte betalande Commerce-kund eller kund med öppen källkod).

Lösning

Logga in på Help Center.

The Skicka en biljett -länken visas endast för kunder med ett e-postmeddelande som är länkat till ett giltigt supportavtal.

Använda konto för delad åtkomst

Om du vill kunna använda kontot för delad åtkomst för att skicka supportärenden måste du göra följande (detta behöver bara göras en gång):

 1. Efter mottagande delad åtkomstloggar du in på Magento-konto på magento.com webbplats.
 2. I Byt konto i det övre högra hörnet väljer du kontot för delad åtkomst.
 3. Klicka på Support i den vänstra panelen. På så sätt ser du till att Adobe Commerce Help Center är korrekt konfigurerad via SSO-anropet från Magento.com till Adobe Commerce Help Center.

Om du inte har Delade konton under Byt konto nedrullningsbar lista, men du arbetar för en kund som har en Adobe Commerce-licens, ber dem att ge dig delad åtkomst. Mer info finns här Ge delad åtkomst till Magento-kontot.

Om du äger en Adobe Commerce-licens kontrollerar du att du inte har någon faktura med Väntande betalning status. Supportberättiganden beviljas automatiskt eller återkallas enligt fakturabetalningsstatus.

Kontrollera betalningsstatus:

 1. Logga in på magento.com.
 2. Klicka på Fakturahistorik till vänster.
 3. Om du do har en faktura med Väntande betalning status, kontakta kontoteamet på Adobe för att få betalningsproblemet löst.

Vi ger support endast till Adobe Commerce licensägare och konton som har delad åtkomst till ett konto med en Adobe Commerce-licens. Om du behöver support för Magento Open Source kan du använda dessa självhjälpsresurser:

Om du har problem med att logga in på ditt konto eller tror att Delad åtkomst har konfigurerats korrekt kan du fortfarande inte se Skicka en biljett knapp, skicka e-post Hjälpcentrets inloggningsproblemoch vi granskar gärna dina kontoinställningar och dina supportberättiganden.

NOTE
Om du har problem med att få åtkomst till ditt molnprojekt skickar du biljetten för det här problemet via de vanliga kanalerna. Skicka inte e-post om du kan skicka en biljett.

Felmeddelandet "Verifiera din e-postadress" på Magento-kontosidan verify-email-address

Du kan inte skicka in en supportanmälan om du får Verifiera din e-postadress liknande det som finns nedan på Magento-kontosida.

Verify_Email_Address_Error

Lösningen är att validera din e-postadress:

 1. Logga in på https://account.adobe.com och begär ett lösenord om det behövs.
 2. Verifiera ditt Adobe-konto.
NOTE
Detta gäller endast för e-postvalideringslänken från https://account.magento.com (Magento-kontosida).

Formulär för att skicka biljetter: handlaren visas inte i den nedrullningsbara listan Organisation merchant-not-displayed

Problem

Förutsättningar: du har ett konto för delad åtkomst som beviljats av en handlare.

Steg som ska återskapas:

 1. Logga in på Help Center med ditt delade konto.
 2. Klicka på Skicka en biljett länk. Formuläret för anmälan av biljett öppnas.
 3. Expandera Organisation nedrullningsbart fält för att välja handlare.

Förväntat resultat:

Handlaren som motsvarar det delade kontot finns i listan Organisation alternativ.

Faktiskt resultat:

Handlaren som motsvarar det använda delade kontot är inte tillgänglig i Organisation alternativ.

Lösning

Efter att ha beviljats delad åtkomst från handlaren måste du vidta följande åtgärder (endast en gång):

 1. Logga in på Magento-konto på magento.com webbplats.
 2. I Byt konto i det nedrullningsbara fältet längst upp till höger väljer du kontot för delad åtkomst.
 3. Klicka på Support i den vänstra panelen. På så sätt ser du till att Adobe Commerce Help Center är korrekt konfigurerad via SSO-anropet från Magento.com till Adobe Commerce Help Center.

Om du redan har gjort det kontrollerar du om du har beviljats delad åtkomst från mer än en handlare genom att klicka på Shared with me fliken på ditt konto:

 • Om bara en Share Name är listad, dvs. du endast har beviljats av en handlare, du inte ser Organization nedrullningsbar.
 • Om det finns flera Share Names, kan handlarens stödrättigheter ha gått ut eftersom licensen tidigare återkallats på grund av betalningsproblem.

Spåra era biljetter track-tickets

Det är biljetter du får:

 • har lämnat in personuppgifter
 • har lagts till som bevakare via en CC (kopia)

Visa dina biljetter

Om du vill visa alla biljetter klickar du på din profilmeny (det övre högra hörnet) på startsidan för Help Center och väljer Mina biljetter.

diskkritisk varning {width-"800"}

Klicka på motsvarande flik för att växla mellan dina biljetter och de biljetter du har fått en kopia av:

 • Mina biljetter
 • Biljetter som jag är CC'd on
 • Organisationsbiljetter (tillgängligt om ditt konto är kopplat till flera organisationer)

hc_my-tickets_tabs.png

Sortera biljetter genom att klicka Skapad eller Senaste aktivitet kolumnrubriker.

Sök efter biljetter

Om du vill hitta biljetter skriver du sökfrågan i dialogrutan Sök biljetter fält och tryck Retur på tangentbordet. Välj en status för ytterligare filtrering.

hc_search-tickets.png

Följ organisationsbiljetter

Du kan följa de supportärenden som lämnats in av medlemmarna i din organisation.

När ni följer era organisationsbiljetter kan ni

 • kan visa biljetter i Organisationsbiljetter tab
 • får e-postmeddelanden när nya biljetter skickas eller när befintliga biljetter ändras

Så här följer/avanmäler du biljetter till en organisation:

 1. Gå till Mina biljetter > Organisationsbiljetter -fliken.
 2. Välj en organisation på menyn och klicka på Följ/ångra.

hc_follow-org-tickets.png

Adobe Commerce P1 hotline P1-hotline

Inloggning krävs för att komma åt Adobe Commerce P1 hotline i vilken det finns P1-hotline-nummer för Adobe Commerce när man behöver hjälp vid en P1-incident och vilka uppgifter som ska lämnas.

Operativmodellen Adobe Commerce Shared Responsibility shared-responsibility-operational-model

Inloggning krävs för att komma åt Operativmodellen Adobe Commerce Shared Responsibility artikel som syftar till att klargöra det operativa ansvaret runt Adobe Commerce endast i fråga om vårt infrastrukturerbjudande.

Förklaring av supportbiljettfält ticket-fields-explained

Berörd URL

Länk till den miljö där Adobe Commerce supportteam skulle kunna se ditt problem. Var noga med att starta URL:en med "http://" eller "https://".

Bifogade filer

Bifoga loggar, skärmdumpar, videoinspelningar eller andra medier som bättre kan illustrera ditt problem.

URL för backoffice (endast MOM)

URL:en måste börja med "https://". Det har vanligtvis formatet: handlarnamn +".mcom.magento.com/admin/login", till exempel"https://luma.mcom.magento.com/admin/login".

Du kan också lägga den direkta länken för ditt problem.

CC

E-post till de personer som du vill följa efter din biljett (till exempel first@e.mail).

Du får lägga till e-post till personer som inte har ett Magento-konto eller ett Zendesk-konto. Dessa personer kan fortfarande delta i samtalet i din biljett.

Så här lägger du till flera e-postmeddelanden till CC:

NOTE
Användaren i CC: måste ha ett befintligt konto på https://account.magento.com. Annars måste de först skapa en på https://account.adobe.com och logga in på https://account.magento.com med det kontot.
 1. Ange e-postadressen.
 2. Tryck Blanksteg på tangentbordet för att spara det angivna e-postmeddelandet. E-postmeddelandet visas i en grå ram.
  hc_cc_emails.png
 3. Börja skriva nästa e-postmeddelande.
 4. Spara alla andra e-postmeddelanden genom att trycka på Blanksteg.

Så här tar du bort e-postmeddelanden från CC: klicka x i ett rammejl.

hc_cc_emails_remove.png

Produkt

Välj den typ av Adobe Commerce-produkt du arbetar med:

 • Adobe Commerce: Implementation Type fältet visas när du har valt det här alternativet (se nedan för mer information)
 • Magento Order Management
 • Adobe Commerce Reporting: Inkluderar inte Avancerad rapportering
 • Adobe Commerce Betalningstjänster
 • Adobe Commerce Services: Kanalhanteraren endast

Implementeringstyp

Det här fältet visas bara när du har valt Product = Adobe Commerce

Ange distributionsmetod:

 • Cloud: Välj det här bara om du använder Adobe Commerce i molninfrastrukturen
 • Lokalt: Alla självvärdsinstanser och [AWS] molnbaserad värdtjänst (exkluderar Adobe Commerce i molnet)

URL för molnprojekt

Ange URL-adressen för Cloud Console-projektet, till exempel https://console.adobecommerce.com/<owner-user-name>/<project-ID>.

En annan metod för att hämta projekt-URL är följande:

 1. Logga in på Cloud Console.
 2. Klicka på lämpligt projekt.
 3. Kopiera URL-adressen.

Kontaktorsak

Orsaken till kontakten varierar beroende på produkt. Välj den kontaktorsak som passar bäst för de symtom du upplever. Se Beskrivningar av orsaker till supportärende om du vill veta mer om vilken kontaktorsak du bör välja.

Adobe Commerce Environment ID

Det här fältet visas bara när du har valt Contact Reason = Adobe Commerce Cloud, följt av Adobe Commerce Application Contact Reason = Live Search.
Gå till System > Services > Commerce Services Connector > SaaS Identifier och tillhandahåller Data Space ID.

(Data) Integrationstyp (endast Adobe Commerce Reporting)

Välj den typ av integrering du har i Adobe Commerce Reporting. Detta hjälper våra tekniker att lösa ditt problem på ett effektivare sätt.

Beskrivning

Ta med en översikt över ditt problem med så många detaljer som du tycker är rimligt möjliga.

Ange exakta detaljer, steg som ska reproduceras (förutom Adobe Commerce lokala infrastruktur och molninfrastruktur, där det finns en separat Steg som ska återskapas och symtom på ditt problem eller din förfrågan. Inkludera eventuella berörda SKU:er, relevanta datapunkter och andra relevanta länkar.

Miljö (Adobe Commerce i molninfrastruktur, Adobe Commerce lokalt, Adobe Commerce Reporting och Shipping only)

Välj miljötyp där du står inför problemet:

 • Utveckling (Integrationsgrenar)
 • Mellanlagring
 • Produktion

Läs mer om Adobe Commerce i molninfrastrukturmiljöer i Pro-arkitektur i vår användarhandbok.

Antal order som påverkas (endast MOM)

Välj det intervall med order som påverkas.

Det här är en listruta och gäller endast för Orderhanteringsprodukt.

Organisation

Ange vilken organisation du vill att din biljett ska kopplas till - om du arbetar med flera organisationer.

Det här fältet visas när ditt konto är kopplat till mer än en organisation.

WARNING
Du måste se till att du har valt rätt organisation. Om du väljer fel organisation kan en tredje part som inte är relaterad till organisationen se potentiellt känslig och personlig information.
NOTE
Organisationen kan ändras efter att biljetten har skickats. Följ de här stegen för att ändra organisation.
 1. Gå till höger kolumn på biljetten.
 2. Leta upp listrutan för tillgängliga organisationer.
 3. Välj lämplig organisation.
Organisationslistruta

Dessutom skulle det göra det möjligt för oss att snabbt korsreferera till liknande/duplicerade/relaterade biljetter som skickats in för den här organisationen tidigare och identifiera ledtrådar som kan hjälpa till att utreda och lösa den aktuella biljetten.

Om du har delad åtkomst till flera organisationer men det här fältet inte är tillgängligt läser du Formulär för att skicka biljetter: handlaren visas inte i den nedrullningsbara listan Organisation

Partnernamn (handelsnamn)

För handlare: Partnernamn är namnet på utvecklingsorganisationen (Adobe Commerce) Technology Partner eller Solution Partner) som deltar i utvecklingen av Adobe Commerce Store.

För partners: Affärsnamn är namnet på din kund.

Projekt-URL (endast Commerce Cloud)

Länka till Cloud Console.

Steg för återgivning (endast Adobe Commerce lokalt och Adobe Commerce på molninfrastruktur)

Ge exakta steg-för-steg-instruktioner för att återskapa problemet, inklusive:

 • Steg som ska replikeras
 • Förväntat resultat
 • Faktiskt resultat

Rekommendation: Anta att du skriver dessa steg för någon som vet ingenting om Adobe Commerce:

 • Alla steg ska nämnas, även om det verkar enkelt och uppenbart
 • Förlita dig inte på att din läsare vet vad du menar

Skriv på enkelt språk, med korta meningar.

Ämne

Ta med en kort översikt över ditt problem (till exempel Fel 404 på alla sidor ).

Föreslagna artiklar: När du anger söktermen visas en lista med Adobe Commerce-dokumentationsartiklar som kan vara relaterade till ditt problem. Klicka på en artikel i listan för att öppna den.

hc_subject-föreslagen-articles.png

Rekommendation: Ta en titt på de föreslagna artiklarna, de kan innehålla den lösning du förväntar dig av Adobe Commerce supportteam.

Version (endast Adobe Commerce lokalt, Adobe Commerce om molninfrastruktur och leverans)

Välj den Adobe Commerce-version som du vill ha hjälp med. Alla versioner av Adobe Commerce som stöds visas överst. Versioner som inte stöds visas längst ned med parenteser. Om du håller på att migrera bör du välja den senaste versionen för att vara säker på att du stöds.

Om du vill hitta versionen av din Adobe Commerce (molninfrastruktur) bläddrar du nedåt i Cloud Console och kontrollera fönstrets nedre mitt.

Kontaktorsak inställd på Adobe Commerce Cloud-program och Adobe Commerce Application Contact Reason inställd på Live Search

Om du använder Elasticsearch eller OpenSearchmarkerar du inte det här alternativet.

Om du vill ha den här informationen går du till Adobe Commerce Admin Marknadsföring > Live Search > GraphQL Playground, rulla nedåt till sidans nederkant och klicka sedan på HTTP-SIDHUVUDEN.

Biljettstatus: Hur biljetter behandlas ticket-status

Din biljett kan ha någon av dessa tre statusar.

1. Öppna

Biljetten är inte löst och behandlas av Adobe Commerce supportteam. När du har angett all information som du förväntar dig i ett visst steg i konversationen och nästa steg måste tas av Adobe Commerce support, har din biljett Öppna status.

2. Väntar på ditt svar

Adobe Commerce support förväntar sig information från dig.

I ditt svar kan du ange ytterligare teknisk information om ditt problem, ange eskaleringsinformation eller ange om lösningen som Adobe Commerce support erbjuder har visat sig vara till hjälp för ditt problem. Se till att du anger dina svar så fort du kan eftersom Adobe Commerce support inte kan fortsätta att behandla din biljett när den finns i Väntar på ditt svar status.

Referera till Uppdatering av Adobe Commerce supportavtal för biljettlivscykelpolicy artikel om du vill ha information om timing och meddelandepolicy.

3. Löst

Adobe Commerce support har gett en lösning på ditt problem och du har gått med på att den har varit till hjälp. Det är du som markerar biljetten som Löst. Om det åtgärdade problemet inträffar igen kan du öppna biljetten igen och ange dess status till tillbaka Öppna.

Samtal i din biljett conversation-in-ticket

Samtal i biljetten innehåller alla kommentarer som skrivits av dig eller Adobe Commerce supportteam. Kommentarerna visas från den senaste (överst) till den tidigaste (nederst).

Gör så här om du vill lägga till en kommentar i konversationen:

 1. Rulla längst ned på biljetten.

 2. Klicka på Lägg till i konversation fält för att börja skriva.

  hc_add-to-console.png

 3. Om du vill lägga till en person i kommentaren anger du e-postadressen i CC kommentarsfältets fält.

  note note
  NOTE
  Användaren i CC: måste ha ett befintligt konto på https://account.magento.com. Annars måste de först skapa en på https://account.adobe.com och logga in på https://account.magento.com med det kontot.

  hc_console-write.png

 4. När du är klar med kommentaren klickar du Skicka.

Lös din biljett resolve-ticket

Lös din biljett genom att klicka Markera som löst längst ned på biljetten.

Öppna en uppföljningsbiljett follow-up

Genom att öppna en uppföljningsbiljett säkerställs att den ursprungliga utgåvan är länkad till uppföljningsbiljetten för kontinuitet.

Om du vill öppna en uppföljningsbiljett klickar du på​ skapa en uppföljning" längst ned på biljetten som du vill göra en uppföljning till.

DELAD ÅTKOMST: BEVILJA ÅTKOMST TILL DITT KONTO FÖR ANDRA ANVÄNDARE shared-access

Du kan ge andra kontoinnehavare på Magento begränsad åtkomst till ditt konto. I synnerhet använder delad åtkomst kan du ge betrodda anställda och tjänsteleverantörer behörighet att använda ditt Help Center-konto så att de kan arbeta med dina supportärenden.

Du kan ange och hantera delad åtkomst via kontosidan på Magento https://account.magento.com.

Vem kan ge delad åtkomst? who-can-provide-shared-access

Det är bara kontoägaren (primär kontoinnehavare) som har behörighet att ge delad åtkomst för andra användare.

Det är kundens ansvar att hantera användare och deras åtkomst, särskilt när det gäller delad åtkomst. Adobe Commerce supportteam kan alltså inte ge delad åtkomst till ett Magento-konto åt en kund. Kunderna uppmuntras att lägga till användare med delad åtkomst själva med hjälp av Magento-kontosida.

Användare som har fått delad åtkomst kan inte överföra eller ge sådan åtkomst till andra användare.

Ge delad åtkomst provide-shared-access

Se Dela ditt konto i Adobe Commerce användarhandbok för mer information om hur du skapar ett delat konto.

När en ny användare har fått delad åtkomst är den relaterade informationen tillgänglig i Delad åtkomst > Hantera behörigheter på Magento-kontosidan.

magento-account-shared-manage-permissions

Återkalla (ta bort) delad åtkomst revoke-shared-access

 1. Logga in på ditt Magento-konto på https://account.magento.com.

 2. Välj under Delad åtkomst på panelen till vänster Hantera behörigheter.

 3. Hitta användaren som den delade åtkomsten ska återkallas från och klicka på ta bort ikon {width="25"} i användarens rad (Åtgärder kolumn).

 4. Klicka Ta bort användare för att återkalla åtkomst eller X i det övre hörnet för att avbryta återkallandet.

  revoke_shared_access {width="800"}

  Du kan också återkalla delad åtkomst med Redigera meny:

 5. Logga in på ditt Magento-konto på https://account.magento.com.

 6. Välj under Delad åtkomst på panelen till vänster Hantera behörigheter.

 7. Hitta användaren som den delade åtkomsten ska återkallas från och klicka på Redigera i användarens rad (Åtgärder kolumn).

 8. Klicka Ta bort den här användaren längst ned på sidan.

 9. Klicka på Ta bort användare för att återkalla åtkomst eller X i det övre hörnet för att avbryta återkallandet.

Hur tar jag bort användare som beviljats delad åtkomst via ett Cloud-projekt? remove-cloud-shared-access-users

Berörda produkter och versioner

 • Adobe Commerce Cloud (alla versioner)

Orsak

Om du har/har haft ett Adobe Commerce Cloud-projekt och lagt till en användare i projektet, skulle de automatiskt ha fått delad åtkomst på projektägarens MAGE-ID. Detta anges normalt i Share Name kolumn, visa Delad åtkomst i molnet från MAG[XYZ].

Om länken DELETE saknas innebär det att delad åtkomst automatiskt beviljades via Commerce Cloud.

Lösning

Det går inte att ta bort listan över användare med delad åtkomst med resursnamnet Delad åtkomst i molnet från MAG[XYZ] om den delade åtkomsten inte har lagts till/getts på den här sidan. Dessa bevaras i informations-/revisionssyfte.

När du har återkallat behörigheten för dessa användare med delad åtkomst har de inte längre den åtkomsten.

 1. Logga in på ditt Magento-konto på https://account.magento.com.
 2. På panelen till vänster, under Shared Access, välja Manage Permissions.
 3. Hitta användaren som den delade åtkomsten ska återkallas från och klicka på Edit i användarens rad (Actions kolumn).
 4. Avmarkera alla resurser under Grant Account Permissions.

grant-account-permissions-image

Mer information finns i Hantera användaråtkomst dokumentation om vår Commerce om Cloud Infrastructure Guide.

Åtkomst till delat konto (växlingskonton) switch-accounts

Följ de här stegen för att använda den delade åtkomst du fått:

 1. Logga in på ditt Magento-konto på https://account.magento.com.

 2. Klicka på Byt konto och välj ett konto.

  magento-account-shared-switch {width="800"}

Om du vill veta vilket konto du använder (ditt eget hemkonto eller delad åtkomst) kan du läsa Byt konto meny: den visar det aktiva kontot.

Felsökning av delad åtkomst troubleshooting-shared-access

Läs mer i Felsökningsartikel för delad åtkomst i vår kunskapsbas för support.

FAKTURERINGSFRÅGOR FÖR ADOBE COMMERCE billing-faq

Handlare betalar vanligtvis för våra tjänster via en kreditkortstransaktion (CC), och detta Frågor och svar om fakturering för Adobe Commerce är en resurs som hjälper dig att betala din räkning.

MAGENTO U ÄR NU EN DEL AV ADOBE DIGITALA LÄRNINGSTJÄNSTER magento-u

Magento U har slagits samman med Adobe Digital Learning Services (ADLS).

Magento U Zendesk kommer att fasas ut.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a