Åtkomst till ditt Commerce-konto

Ditt Commerce-konto har en separat inloggning från din butiksadministratör. Du kan komma åt det här kontot från webbplatsen Commerce eller från din butiksadministratör. På kontrollpanelen för ditt Commerce-konto hittar du information som är relaterad till de produkter och tjänster som du har köpt samt din kontakt- och faktureringsinformation. Viss information är endast synlig för licensägare.

Ditt Commerce-konto

NOTE
När du har skapat ditt konto rekommenderar vi att du använder Tvåfaktorautentisering (TFA) för att skydda ditt konto.

Logga in på ditt Commerce-konto

Du måste ha en Adobe ID för att få tillgång till ett Commerce-konto. Om du redan har ett Commerce-konto men inte har någon Adobe ID kan du skapa ett under inloggningsprocessen.

WARNING
Använd den e-postadress som är kopplad till ditt befintliga Commerce-konto MAGEID. Om du använder en annan e-postadress skapas ett MAGEID.
 1. Gå till Commerce platsen.

 2. Klicka på Sign in with Adobe ID.

  Logga in med inloggningsskärmen Adobe {width="700"}

 3. Ange din e-postadress och klicka på Continue.

  note tip
  TIP
  Om du använde en e-postadress som är kopplad till ett befintligt Commerce-konto-MAGEID, länkar inloggningsprocessen automatiskt till din Adobe ID.

Skapa ett Commerce-konto

Alla kan skapa ett kostnadsfritt Commerce-konto. E-postadressen som du använder för att skapa ett Commerce-konto kan bara kopplas till ett konto.

NOTE
Använd en Adobe ID för att skapa och få tillgång till ett Commerce-konto. Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en när du skapar ett konto. Om du redan har ett Commerce-konto men inte har någon Adobe ID kan du läsa logga in på ett Commerce-konto.
 1. Gå till Commerce platsen.

 2. Klicka på Sign in with Adobe ID.

 3. Klicka på Create an account.

  Skapa en kontolänk {width="700"}

 4. Fyll i anmälningsformuläret.

  Kontoinformation {width="700"}

 5. Klicka på Create account.

 6. Ange den verifieringskod som skickas till din e-postadress.

  Ange verifieringskod {width="700"}

Återställ lösenordet

 1. Gå till Commerce platsen.

 2. Klicka på Sign in with Adobe ID.

 3. Klicka på Get help signing in.

  Få hjälp med att logga in {width="700"}

 4. Klicka på Reset your password.

  Ändra ditt lösenord {width="700"}

 5. Ange din e-postadress.

 6. Klicka på Continue.

recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66