Få åtkomst till dina Commerce konto

Dina Commerce kontot har en separat inloggning från din butiksadministratör. Du kan komma åt det här kontot från Commerce eller från din butiksadministratör. Från kontrollpanelen i Commerce kan du hitta information som är relaterad till de produkter och tjänster som du har köpt samt din kontakt- och faktureringsinformation. Viss information är endast synlig för licensägare.

Dina Commerce konto {width="700"}

NOTE
När du har skapat ditt konto bör du använda Tvåfaktorautentisering (TFA) för att skydda ditt konto.

Logga in på Commerce konto

En Adobe ID krävs för att få tillgång till ett Commerce-konto. Om du redan har ett Commerce-konto men inte har ett Adobe ID kan du skapa ett under inloggningsprocessen.

WARNING
Använd den e-postadress som är kopplad till ditt befintliga Commerce-konto MAGEID. Om du använder en annan e-postadress skapas ett MAGEID.
 1. Gå till Commerce webbplats.

 2. Klicka på Sign in with Adobe ID.

  Logga in med inloggningsskärmen Adobe {width="700"}

 3. Ange din e-postadress och klicka på Continue.

  note tip
  TIP
  Om du använde en e-postadress som är kopplad till ett befintligt Commerce-konto-MAGEID, länkar inloggningsprocessen automatiskt den till din Adobe ID.

Skapa en Commerce konto

Alla kan skapa en kostnadsfri Commerce konto. E-postadressen som du använder för att skapa ett Commerce-konto kan bara kopplas till ett konto.

NOTE
Använd en Adobe ID för att skapa och få tillgång till ett Commerce-konto. Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en när du skapar ett konto. Om du redan har ett Commerce-konto men inte har någon Adobe ID går du till logga in på ett Commerce-konto.
 1. Gå till Commerce webbplats.

 2. Klicka på Sign in with Adobe ID.

 3. Klicka på Create an account.

  Skapa en kontolänk {width="700"}

 4. Fyll i anmälningsformuläret.

  Kontoinformation {width="700"}

 5. Klicka på Create account.

 6. Ange den verifieringskod som skickas till din e-postadress.

  Ange verifieringskod {width="700"}

Återställ lösenordet

 1. Gå till Commerce webbplats.

 2. Klicka på Sign in with Adobe ID.

 3. Klicka på Get help signing in.

  Få hjälp med att logga in {width="700"}

 4. Klicka på Reset your password.

  Ändra ditt lösenord {width="700"}

 5. Ange din e-postadress.

 6. Klicka på Continue.

recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66