Basprisändringen påverkar det delade katalogpriset

Den här artikeln besvarar frågan: Om en produkt i en delad katalog har ett anpassat pris och produktens baspris ändras (till exempel efter en schemalagd uppdatering), vilket pris gäller i den delade katalogen?

Med anpassat pris satt till Procent ändras även priset för delade kataloger

Om det anpassade priset för en produkt i en delad katalog har angetts till Procentandel, uppdateras produktens delade katalogpris implicit efter att baspriset har ändrats.

När baspriset uppdateras (via en normal eller schemalagd uppdatering) ändras alltså även priset för den delade katalogen efter att procentrabatten tillämpats.

Om det anpassade priset är fast ändras inte priset för den delade katalogen

Om det anpassade priset för en produkt i en delad katalog har angetts till Fast, ändras aldrig priset i den delade katalogen - oavsett hur vi uppdaterar baspriset (via schemalagd uppdatering, Adobe Commerce Admin, API eller import).

I Storefront visas alltid lägsta tillgängliga pris

Om produktens baspris ändras och blir mindre än det motsvarande delade katalogpriset visas baspriset som det lägsta tillgängliga priset i systemet.

Relaterad läsning

Ange priser och struktur för en delad katalog i vår användarhandbok.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a