Aktivera cache för att undvika prestandaförsämring

I den här artikeln beskrivs hur du löser ett långsamt webbplatsproblem som orsakas av att vissa Adobe Commerce-cachetyper har inaktiverats.

Berörda produkter och versioner

 • Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.2.x, 2.3.x
 • Adobe Commerce lokal 2.2.x, 2.3.x

Problem

Prestandan försämras. Exempelvis läses utcheckningssidan in långsamt eller så minskar Apdex-värdet i New Relic.

Orsak

En orsak till prestandaförsämring kan vara att vissa cachetyper i Adobe Commerce inaktiveras.

Lösning

 1. Kontrollera först statusen för din Adobe Commerce-cache för att se om detta är problemet. För detta: SSH i din miljö och kör följande kommando:

  code language-bash
  php bin/magento cache:status
  

  Då visas status för varje cachetyp ("0" för inaktiverad, "1" för aktiverad). Du kan även hämta den här informationen i app/etc/env.php -fil.

 2. Undersök de inaktiverade cachetyperna. Alla cachetyper för Adobe Commerce ska vara aktiverade, såvida du inte fått någon alternativ vägledning från Adobe. Tillägg från tredje part får inte kräva att Adobe Commerce-cache inaktiveras.

 3. Om undersökningen bekräftar att vissa cachetyper har inaktiverats av misstag kan du aktivera dem genom att köra följande kommando för varje cachetyp: php bin/magento cache:enable <your_disabled_cache_type>

Om det finns problem och/eller frågor om en viss cachetyp för Adobe Commerce kan eller bör inaktiveras, kontakta Adobe Commerce support att be om rekommendationer.

Relaterad läsning

Dokumentation om Adobe Commerce-cache finns i vår utvecklardokumentation:

Andra möjliga orsaker till prestandaproblem och lösningar:

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a