Begränsad administratörsåtkomst som orsakar prestandaproblem

Den här artikeln innehåller lösningar för när prestanda påverkas negativt av att använda Administratörsroller med rollomfång begränsat av webbplats i vår användarhandbok.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce lokal 2.2.x, 2.3.x
  • Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.2.x, 2.3.x

Problem

När en Admin-användare, med rollomfånget begränsat av webbplatsen, utför åtgärder på Admin-panelen (inklusive inloggning, spara produkter och så vidare), återskapar Adobe Commerce den lagrade cachen. Ombyggnad av cachen påverkar prestandan negativt och kan leda till ett driftstopp på webbplatsen, särskilt under kontorstid och/eller vid hög trafik.

Problemet har åtgärdats i Adobe Commerce 2.2.10 och 2.3.3.

Lösning

Följande alternativ är för att undvika problemet:

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a