Ändra administratörslösenord för Adobe Commerce i molninfrastruktur

Metod 1: Har glömt lösenordet (återställs via e-post)

login_panel_s.png

Läs stegen i Återställ ditt lösenordsavsnitt i Admin Sign In i vår användarhandbok.

Nedan finns viktig användningsinformation.

Aktivera utgående e-post

Innan du använder Har glömt lösenordet formulär, aktivera utgående e-post med Cloud Console.

Kontrollera skräppostmappen

Om du inte hittar meddelandet med länken Återställ lösenord kan du kontrollera Skräppost mapp. Namnet på e-postmeddelandet är Bekräftelse av återställning av lösenord för administratörens användarnamn.

Metod 2: Lägg till en ny administratörsanvändare

Om du inte kan återställa lösenordet för den befintliga användaren kan du skapa en ny Admin-användare och ange ett lösenord för den här användaren. Gör så här:

  1. Använd SSH för att logga in på fjärrmiljön.
  2. Kör följande kommando: bin/magento admin:user:create --admin-user=%user_name% --admin-password=%your_password% --admin-email=%your_email% --admin-firstname=%admin_user_first_name% --admin-lastname=%admin_user_last_name%
recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a