Ditt administratörskonto

Det primära administratörskontot konfigurerades ursprungligen under installationen och kan innehålla inledande platshållarinformation eller exempeldatainformation. Den angivna ägaren av kontot kan anpassa användarnamnet och lösenordet och uppdatera förnamnet, efternamnet och e-postadressen när som helst. Det här kontot, som är en superanvändare med alla behörigheter som standard, skapar vanligtvis de administratörsanvändarkonton som behövs för företaget.

NOTE
Adobe Commerce-handlare som har en Adobe ID och vill ha en smidig inloggning på Adobe Commerce och Adobe Business kan integrera Commerce Admin-autentisering med Adobe IMS-autentiseringsarbetsflödet. När integreringen har aktiverats för din Commerce Store måste varje Admin-användare använda sina inloggningsuppgifter för Adobe, inte sina inloggningsuppgifter för Commerce-kontot, för att kunna logga in. Se Integrera Adobe Commerce med Adobe IMS - översikt.

Administratörsinloggning

Commerce Admin skyddas av flera lager med säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till din butik, beställning och kunddata. Första gången du loggar in på Admin måste du ange ditt användarnamn och lösenord och ställa in tvåfaktorautentisering (2FA).

Beroende på hur din butik är konfigurerad kan det finnas en CAPTCHA -utmaning att lösa, som att ange en serie tangentbordstecken, lösa ett pussel eller klicka på en serie bilder med ett gemensamt tema. Dessa tester är utformade för att identifiera dig som människa, snarare än som en automatiserad robot.

För ytterligare säkerhet kan du avgöra vilka delar av Admin som varje användare har behörighet att komma åt och även begränsa antalet inloggningsförsök. Som standard är kontot låst efter sex försök och användaren måste vänta några minuter innan han/hon försöker igen. Låsta konton kan också återställas från administratören.

NOTE
Första gången du loggar in på Admin uppmanas du att Tillåt insamling av administratörsanvändningsdata. Mer information finns i Insamling av användningsdata.

Administratörsinloggning

Steg 1: Konfigurera tvåfaktorsautentisering

Innan du kan logga in på Admin i din butik måste du ha en autentiseringslösning med två faktorer konfigurerad och klar att använda. Mer information om autentiseringsprocessen som används av varje lösning finns i Använda Tvåfaktorautentisering. Som standard har Commerce stöd för Google Authenticator.

Fråga din Commerce-systemadministratör vilka 2FA-lösningar som stöds för butiken. Slutför sedan konfigurationen av den 2FA-lösning du föredrar enligt leverantörens instruktioner.

Steg 2: Logga in på administratören

 1. Ange den Admin-URL som angavs under installationen av Commerce.

  Admin-standardwebbadressen ser ut ungefär som https://www.yourdomain.com/your-custom-admin-domain.

  note note
  NOTE
  Även om den här dokumentationen använder admin som bas-URL i de flesta exempel rekommenderar vi att du väljer en unik och svårgissad anpassad URL för Admin i din butik.

  Du kan lägga till ett bokmärke för sidan eller spara ett kortkommando på skrivbordet för enkel åtkomst.

 2. Ange din administratör Username och Password.

 3. (Valfritt) Om en CAPTCHA är aktiverad för din butik följer du instruktionerna på skärmen för att lösa problemet.

  Mer information finns i CAPTCHA och reCAPTCHA.

 4. Klicka på Sign in.

  Om det är första gången du loggar in på Admin från kontot bör du få ett e-postmeddelande med en länk till konfigurationsinstruktionerna.

Steg 3: Slutför 2FA-konfigurationen

I följande exempel visas hur du parar ditt Admin-konto med Google Authenticator.

 1. När QR-koden visas kan du använda någon av följande metoder för att hämta koden och koppla Google Authenticator till ditt Admin-konto.

  Konfigurera Google Authenticator {width="400"}

  • Hämta QR-kod med en smartphone

   Starta Google Authenticator på smarttelefonen. Tryck på plustecknet (+) i appens övre högra hörn. Tryck sedan på Scan Barcode längst ned på skärmen och ta en bild av QR-koden.

  • Hämta QR-kod från webbläsare

   Om Google Authenticator är installerat som ett tillägg i webbläsaren klickar du på ikonen Autentiserare i verktygsfältet och hämtar sidan.

  • Ange QR-kod manuellt

   Kopiera textsträngen nedanför QR-koden. Starta Google Authenticator med antingen din smartphone eller webbläsare och klicka på plustecknet (+). Välj sedan Manual Entry. Under Account anger du den e-postadress som är associerad med ditt Admin-konto och klistrar in QR-kodsträngen i fältet Key.

 2. Om du vill logga in på Admin med tvåfaktorsautentisering anger du den sexsiffriga kod som genererats av Google Authenticator i fältet Authenticator code och klickar sedan på Confirm.

  Ange autentiseringskoden {width="400"}

Återställ lösenordet

Det är inte tillåtet att återanvända de fyra senaste lösenorden som tilldelats kontot.

 1. Ange Email Address som är associerad med Admin-kontot.

  Har du glömt lösenordet {width="400"}

 2. Klicka på Retrieve Password.

  Om ett konto är kopplat till e-postadressen skickas ett e-postmeddelande för att återställa lösenordet.

  note note
  NOTE
  Ett Admin-lösenord måste innehålla minst sju tecken och innehålla både bokstäver och siffror. Mer information om lösenordsalternativ finns i Konfigurera Admin Security .

Logga ut från administratören

 1. Klicka på ikonen Konto ( Konto ) i det övre högra hörnet.

 2. Klicka på Sign Out.

  Logga ut {width="700" modal="regular"}

Sidan Sign In ​visar ett meddelande om att du är utloggad. Logga ut från_ Admin _när du lämnar datorn obevakad.

Redigera kontoinformation

 1. Klicka på ikonen Konto ( Konto ).

 2. Klicka på Account Setting.

  Kontoinformation {width="700" modal="regular"}

 3. Gör nödvändiga ändringar i din kontoinformation.

  Om du ändrar dina inloggningsuppgifter måste du lagra dem på en säker plats.

 4. Ange ditt aktuella kontolösenord.

 5. Klicka på Save Account.

Tillåt flera administratörsinloggningar

Administratören ger åtkomst till funktionerna för att hantera order, kunder, produkter, frakt och betalningar. Standardkonfigurationen är inställd på att inte tillåta flera inloggningar för ett administratörskonto som en god säkerhetsrutin. Du kan dock ändra den här inställningen så att administratörsanvändare kan logga in från flera enheter för att få plats med dina arbetsflöden.

 1. Gå till Stores > Settings>Configuration ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Expandera Advanced i den vänstra navigeringspanelen och välj Admin.

 3. Expandera Expansionsväljaren i avsnittet Security.

 4. Välj Yes för Admin Account Sharing.

  Tillåt delning av administratörskonton {width="700" modal="regular"}

 5. Klicka på Save Config.

Ange administratörens inloggningsnamn som skiftlägeskänsliga

 1. Gå till Stores > Settings>Configuration ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Expandera Advanced i den vänstra navigeringspanelen och välj Admin.

 3. Expandera Expansionsväljaren i avsnittet Security.

 4. Ställ in fältet Login is Case SensitiveYes.

 5. Klicka på Save Config.

recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66