Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA ser till att en människa interagerar med webbplatsen i stället för en dator (eller robot). Till skillnad från Adobe Commerce och Magento Open Source CAPTCHA har Google reCAPTCHA förbättrat säkerheten med ett urval av olika visningsalternativ och visningsmetoder. Ytterligare trafikinformation finns på kontrollpanelen för ditt Google reCAPTCHA-konto.

Google reCAPTCHA konfigureras separat för Admin och storefront.

 • För Admin kan Google reCAPTCHA användas på inloggningssidan och när en användare begär en lösenordsåterställning. Om Commerce CAPTCHA också är aktiverat kan Google reCAPTCHA användas samtidigt utan problem.

 • För butiken kan Google reCAPTCHA användas för att logga in på ett kundkonto, skicka ett meddelande från sidan Kontakta oss och på flera andra platser i butiken.

  Google reCAPTCHA - kundinloggning {width="700" modal="regular"}

Google reCAPTCHA kan implementeras på flera sätt:

 • reCAPTCHA v3 Osynlig - Använder en algoritm för att klassificera användarinteraktioner och avgör sannolikheten för att användaren är mänsklig baserat på ett poängvärde.

 • reCAPTCHA v2 Osynlig - Utför bakgrundsverifiering utan användarinteraktion. Användare och kunder verifieras automatiskt, men de kan behöva välja ut specifika bilder för att klara en utmaning.

 • reCAPTCHA v2 ("Jag är inte en robot") - Validerar begäranden med kryssrutan "Jag är inte en robot".

IMPORTANT
Innan du kan konfigurera Google reCAPTCHA kontrollerar du att filen PHP.ini innehåller följande inställning: allow_url_fopen = 1. Detta kan kräva hjälp av utvecklare. Se Nödvändiga PHP-inställningar i installationshandboken.

Steg 1: Generera Google reCAPTCHA-nycklar

Google reCAPTCHA kräver ett par API-nycklar för att kunna aktiveras. Du kan få dessa nycklar kostnadsfritt via reCAPTCHA-webbplatsen. Innan du genererar nycklarna måste du känna till vilken typ av reCAPTCHA du vill använda.

 1. Öppna Google reCAPTCHA-sidan och logga in på ditt konto.

 2. För Label anger du ett namn som identifierar nycklarna för intern referens.

  Du behöver en uppsättning nycklar för varje reCAPTCHA-typ som används i din Adobe Commerce- eller Magento Open Source-installation. Till exempel: Commerce Invisible

 3. För reCAPTCHA type väljer du den metod som du vill använda.

  • reCAPTCHA v3 osynlig
  • reCAPTCHA v2 Osynlig
  • reCAPTCHA v2 ("Jag är inte en robot")
 4. Ange din butiks domän för Domain. Till exempel: mystore.com

  Om du har flera arkiv med olika domäner anger du varje domän på en separat rad.

  • Lägg till din butiksdomän och eventuella underdomäner.
  • Du kan lägga till localhost, andra lokala VM-domäner och mellanlagringsdomäner efter behov för testning.
 5. Markera kryssrutan till Accept the reCAPTCHA Terms of Service.

 6. (Valfritt) Markera kryssrutan Send alerts to owners för att skicka meddelanden om Google upptäcker problem eller misstänkt trafik.

 7. Klicka på Submit för att slutföra registreringen och ta emot nycklar.

  note important
  IMPORTANT
  Alla nycklar gäller inte för alla typer av reCAPTCHA, och om du använder dem fel kan det leda till oväntat beteende. Google reCAPTCHA-nycklar som genererats för reCAPTCHA v2 "Jag är inte en robot" fungerar inte med reCAPTCHA v2 Invisible och kan blockera funktioner där reCAPTCHA är aktiverat.

Steg 2: Konfigurera Google reCAPTCHA för administratören

 1. Logga in på ditt Admin-konto.

 2. Gå till Stores > Settings>Configuration ​på sidlisten Admin.

 3. I det övre högra hörnet anger du Store View till Default Config.

 4. Expandera Security i den vänstra panelen och klicka på Google reCAPTCHA Admin Panel.

  note note
  NOTE
  Avmarkera kryssrutan Use system value för varje fält som du vill konfigurera.
 5. Om du vill använda reCAPTCHA v2 (“I am not a robot”) ​expanderar du avsnittet reCAPTCHA v2 (“I am not a robot”) ​och gör följande:

  • För Google API Website Key anger du webbplatsnyckeln som skapades för den här reCAPTCHA-typen när du registrerade ditt Google reCAPTCHA-konto.

  • För Google API Secret Key anger du den hemliga nyckel som är kopplad till ditt Google reCAPTCHA-konto.

  • För Size väljer du storleken på den Google reCAPTCHA-ruta som du vill ska visas. Alternativ: Normal (default) / Compact

  • För Theme väljer du det tema som du vill använda för att formatera rutan Google reCAPTCHA. Alternativ: Light Theme (default) / Dark Theme

  • För Language Code anger du koden med två tecken för att ange språket som används för Google reCAPTCHA-text och -meddelanden.

  reCAPTCHA v2 -"Jag är inte en robot" {width="600" modal="regular"}

 6. Om du vill använda reCAPTCHA v2 Invisible ​expanderar du avsnittet reCAPTCHA v2 Invisible ​och gör följande:

  • För Google API Website Key anger du webbplatsnyckeln som skapades för den här reCAPTCHA-typen när du registrerade ditt Google reCAPTCHA-konto.

  • För Google API Secret Key anger du den hemliga nyckel som är kopplad till ditt Google reCAPTCHA-konto.

  • För Invisible Badge Position väljer du den märkordsposition som ska användas på varje sida. Alternativ: Inline / Bottom Right / Bottom Left

  • För Theme väljer du det tema som ska användas för att formatera rutan Google reCAPTCHA. Alternativ: Light Theme (default) / Dark Theme

  • För Language Code anger du en kod med två tecken som anger språket som används för Google reCAPTCHA-text och -meddelanden.

  reCAPTCHA v2 Osynlig {width="600" modal="regular"}

 7. Om du vill använda reCAPTCHA v3 Invisible ​expanderar du avsnittet reCAPTCHA v3 Invisible ​och gör följande:

  • För Google API Website Key anger du webbplatsnyckeln som skapades för den här reCAPTCHA-typen när du registrerade ditt Google reCAPTCHA-konto.

  • För Google API Secret Key anger du den hemliga nyckel som är kopplad till ditt Google reCAPTCHA-konto.

  • Ange Minimum Score Threshold för att identifiera när en användarinteraktion flaggas som en potentiell risk, där 1.0 är en typisk användarinteraktion och 0.0 troligtvis är en robot. Standard: 0.5

  • För Invisible Badge Position väljer du den position som ska användas på varje sida. Alternativ: Inline / Bottom Right / Bottom Left

  • För Theme väljer du det tema som ska användas för att formatera rutan Google reCAPTCHA. Alternativ: Light Theme (default) / Dark Theme

  • För Language Code anger du en kod med två tecken som anger språket som används för Google reCAPTCHA-text och -meddelanden.

  reCAPTCHA v3 osynlig {width="600" modal="regular"}

 8. Expandera reCAPTCHA Validation Failure Messages och ange de meddelanden som visas i administratören om valideringen misslyckas eller inte kan slutföras.

  reCAPTCHA-felmeddelanden {width="600" modal="regular"}

 9. Expandera avsnittet Admin Panel och konfigurera följande efter behov:

  • Ange Enable for Login till den reCAPTCHA-typ som du vill använda för inloggningssidan för Admin.

  • Ange Enable for Forgot Password till den reCAPTCHA-typ som du vill använda för begäranden om återställning av lösenord.

  Administrationsalternativ för reCAPTCHA {width="600" modal="regular"}

Steg 3: Konfigurera Google reCAPTCHA för butiken

 1. Välj Google reCAPTCHA Storefront i den vänstra panelen under Security.

 2. Fyll i avsnittet för varje reCAPTCHA-typ som du vill använda i butiken.

  Mer information om alternativen för varje reCAPTCHA-typ finns i Steg 2: Konfigurera Google reCAPTCHA för Admin.

 3. Expandera reCAPTCHA Validation Failure Messages och ange de meddelanden som visas i butiken om valideringen misslyckas eller inte kan slutföras.

 4. Expandera avsnittet Storefront.

  note note
  NOTE
  Avmarkera kryssrutan Use system value för varje fält som du vill konfigurera.
 5. Ställ in varje butiksplatsfält på den typ av reCAPTCHA som du har konfigurerat att använda.

  • Enable for Customer Login
  • Enable for Forgot Password
  • Enable for Create New Customer Account
  • Enable for Edit Customer Account
  • Enable for Create New Company Account Adobe Commerce B2B (endast tillgängligt med Adobe Commerce B2B)
  • Enable for Contact Us
  • Enable for Product Review
  • Enable for Newsletter Subscription
  • Enable for Gift Card Adobe Commerce (endast Adobe Commerce)
  • Enable for Invitation Create Account
  • Enable for Send To Friend
  • Enable for Checkout/Placing Order
  • Enable for Wishlist Sharing
  • Enable for Coupon Codes
  • Enable for PayPal PayflowPro payment form

  Alternativ för Storefront-konfiguration {width="600" modal="regular"}

Steg 4: Spara konfigurationen

 1. När konfigurationsinställningarna är klara klickar du på Save Config.

 2. Klicka på Cache Management i meddelandet längst upp på arbetsytan och uppdatera varje ogiltig cache.

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1