Ändra kontoägare för New Relic i molnet

För ditt Adobe Commerce i molninfrastrukturprojekt kan du ändra kontoägaren för New Relic på New Relic användargränssnittssida. Detaljerade anvisningar finns i Ändra kontoägaren i New Relic-dokumentationen.

Om användaren (som du vill tilldela ägarrollen till) inte finns med på ditt konto än måste du lägga till användaren i kontot. Se Lägga till och uppdatera användare i New Relic-dokumentationen, särskilt Lägg till en ny användare -avsnitt.

Om någon måste läggas till som användare, men ingen befintlig ägare eller administratör på kontot kan hjälpa dem, kan alla Adobe Commerce-användare som har tillgång till New Relic Adobe Commerce Partnership Owner Account kan visa alla kundkonton och lägga till användare för kundens räkning.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a