Problem efter att en modul har inaktiverats

I den här artikeln finns en lösning på problem med modulfunktioner efter att modulutdata har inaktiverats i Commerce Admin.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.1.X eller tidigare
  • Adobe Commerce lokal 2.1.X eller tidigare

Problem

Har inaktiverat modulutdata i Commerce Admin, under Lager > Inställningar > Konfiguration > AVANCERAT > Avancerat kan du kanske börja se problem med modulfunktionen.

Orsak

Inaktivera modulutdata under Lager > Inställningar > Konfiguration > AVANCERAT > Avancerat inaktiverar bara utdata (HTML, JS), men funktionen i den här modulen inaktiveras inte.

Lösning

Om du behöver inaktivera modulfunktionen inaktiverar du modulen enligt beskrivningen i Aktivera eller inaktivera moduler i vår dokumentation för utvecklare.

Funktionen för inaktivering av modulutdata har tagits bort från version 2.2.0.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a