Distributionsfel vid implementering av felaktiga filer

Den här artikeln innehåller en korrigering för problemet när du får distributionsfel som orsakas av felaktiga implementeringar i databasen med filer/mappar som inte borde ha lagts till.

Berörda produkter och versioner

Adobe Commerce om molninfrastruktur (alla versioner)

Problem

Distributionsfel uppstår när du implementerar i databasen med filer/mappar. Följande fel orsakas till exempel av ett försök att ansluta till databasen när den inte är tillgänglig under Byggfas:

SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo for database.i
     nternal failed: Name or service not known


    In Abstract.php line 124:

     SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo for database.i
     nternal failed: Name or service not known


    In Abstract.php line 124:

     PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo for database.inte
     rnal failed: Name or service not known

Orsak

Vissa filer/mappar bör inte implementeras i databasen eftersom de orsakar en brytning i arbetsflöde för distribution.

Lösning

Ta bort dessa filer/mappar från databasen om de finns:

 • app/etc/env.php
 • pub/media/catalog
 • vendor
recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a