Frågor och svar för 2024 och 2023 Adobe Commerce Release Strategy och Lifecycle Policy

Versionsstrategi för 2024 och 2023 och uppdaterad livscykelpolicy

Hur förändras Adobe Commerce Software Lifecycle Policy under 2023 och 2024?

För att tillgodose verksamhetskritiska behov hos Adobe Commerce-kunder utökar vi vårt supportfönster för Adobe Commerce 2.4.4 och senare versioner till 3 år från versionen GA datum. Supporten inkluderar både säkerhets- och kvalitetspatchar.

Hur kommer dessa förändringar att gynna kunderna?

Det längre supportfönstret är en inblick i den komplexitet som våra kunder möter när de driver flera webbplatser över hela världen och gör det möjligt för dem att få ut mer av varje driftsättning. Kunderna kan stanna kvar på releaser under en längre period, vilket minskar den totala ägandekostnaden och frigör resurser för att fokusera på att lägga till nya funktioner eller anpassa köpupplevelsen för att öka tillväxten snabbare.

Var kan kunderna hitta vår aktuella livscykelpolicy?

The Adobe Commerce Software Lifecycle Policy finns online.

När kommer kunderna att få support när 2.4.4, 2.4.5 och 2.4.6 upphör enligt denna nya policy?

Kunder som har Adobe Commerce 2.4.4+ får säkerhets- och kvalitetskorrigeringar i 3 år från versionen GA det datum som visas i tidslinjen nedan. Se Frisläppta versioner sida på Experience League för specifika supportdatum.

Diagram 1

Hur ändras Adobe Commerce releaseschema?

För att snabba upp innovationen och minska den totala ägandekostnaden kommer det att finnas en viktig programkorrigering som släpps varje år, med nya funktioner som kan kombineras SaaS tjänster som kan läggas till när som helst. Antalet planerade säkerhetsuppdateringar för det här året ökar också från tre till fyra för att hjälpa kunderna att förbli säkrare. Ytterligare beta releaser för 2024 års utgåva av viktig programpatch (2.4.7) kommer också att göras tillgänglig i år för att hjälpa partners och kunder att förbereda sig för nästa release.

Hur gynnar den nya releaseschemat kunderna?

Leverera nya funktioner som kan sammanställas SaaS tjänster ger kunderna snabbare tillgång till nya verktyg som kan öka deras försäljning. Funktionaliteten kan användas när som helst utan att du behöver uppgradera Adobe Commerce-programmet. Och dessa tjänster kan uppdateras kontinuerligt av Adobe för att ge de senaste funktionerna och prestandan. En enda viktig programkorrigeringsrelease per år minskar uppgraderingskostnaderna, gör det enklare att planera uppgraderingar och ger mer tid för att anpassa och optimera handelsupplevelsen. Ytterligare enkla säkerhetspatchar hjälper kunderna att förbli säkrare.

Vad är åtkomst före lansering?

2023 har kunderna tillgång till Adobe Commerce patch-releaser ungefär två veckor innan de blir tillgängliga.

Från och med 2024 har Adobe inte längre tillgång till förhandsversioner av patchar. För 2.4.7 och senare kan man istället använda betaversioner för att få tillgång till pregenerell tillgänglighetskod för testnings- och utvecklingsändamål. Åtkomst före lansering planeras fortfarande för följande versioner från 2023:

  • 8 augusti 2023 är tillgång till förhandsversionen 25 juli 2023
  • 10 oktober 2023 års åtkomst före utgivningen är 26 september 2023

Var finns Adobe Commerce release Schedule?

Kolla in Adobe Commerce release schedule på Experience League för mer information.

Vilka typer av releaser ingår i schemat?

  • Viktiga programfixar: uppgradering av viktiga applikationer som omfattar säkerhets-, prestanda- och högprioriterade kvalitetskorrigeringar.
  • Betaversionskorrigeringar: non-General Availability koduppdateringar av Adobe Commerce-program som innehåller säkerhets-, kompatibilitets-, prestanda- och högprioriterade kvalitetskorrigeringar. Det ger extra tid att granska koden och de komponenter som påverkas innan patchen släpps GA.
  • Utbyggbarhet, infrastruktur och tjänster: releaser av nya funktioner och funktionsuppdateringar som levereras som sammansättningsbara tjänster, separat från korrigeringsfilerna. Exempel är tjänster som Product Recommendations och Live Searchoberoende moduler som PWA Studio och Inventory Management (MSI) och uppdateringar av våra molntjänster och vår infrastruktur.
  • Säkerhetsuppdateringar: säkerhetsuppdateringar av den centrala applikation som lanserats för att skydda kunderna och uppfylla kraven.

Var får kunderna tag på patchar med hög kvalitet?

Patchar är ett sätt att distribuera korrigeringar för enskilda kvalitetsproblem. Kunder kan kontakta Adobe Support eller använda Quality Patch Tool för att hitta kvalitetspatchar.

Vilka resurser finns tillgängliga för att hjälpa till med planering, budgetering och uppgraderingar i allmänhet?

De tillgängliga resurserna är en omfattande uppgraderingsguide för 2.4, Technical Upgrade Workshop Recording samt Upgrade Compatibility Tool. En omfattande lista över resurser finns på Experience League.

Hur kan kundkonstruktion hjälpa mig att uppgradera till 2.4.4+ som Managed Services-kund?

Managed Services-kunder kan samarbeta med vårt kundutvecklingsteam för att få hjälp med olika komponenter i uppgraderingsprocessen, inklusive analys, uppgradering av molntjänster, kvalitetstestning och accepttestning av användare (QA och UAT) och lansering.

Utökade supportalternativ

Finns det utökade supportalternativ för kunder i versionerna 2.3.7 och 2.4.0-2.4.3?

Kunder uppmuntras att uppgradera så snart som möjligt, men det finns betalda utökade supportprogram för versioner som baseras på PHP 7.4 (kunder på 2.3.7 och eller 2.4.0-2.4.3). Planerna innehåller både kvalitets- och säkerhetspatchar för kärnapplikationen och PHP i upp till ett år.

  • Utökat stöd för 2.3.7 började 8 september 2022 och kan tas emot till 8 september 2023.
  • Utökat stöd för 2.4.0-2.4.3 startades den 28 november 2022 och kan tas emot till den 28 november 2023.

Garanterar utökad support PCI regelefterlevnad?

Under den utökade supporten kommer vårt kundkonstruktörsteam att fortsätta att tillhandahålla samma kvalitets- och säkerhetsuppdateringar som vanligt, utan att behöva göra någon försämring av omfattningen. Men kunderna måste vidta ytterligare åtgärder för att stanna kvar PCI-kompatibel om underliggande tredjepartstekniker, som MySQL, når slutet av supporten. Adobe har inte stöd för tredjepartstekniker som har nått slutet av stödet förutom PHP stöd för olika versioner av PHP används av versioner av Adobe Commerce som är berättigade till support eller utökad support. Adobe rekommenderar sina kunder att arbeta med sina PCI-bedömare för att säkerställa efterlevnad. Se Systemkrav för Adobe Commerce för en fullständig lista över testade och stödda tredjepartstekniker.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a